Hok_Bygg_Skolan_01_Webb1.jpg
Hok_Bygg_Skolan_02_Webb1.jpg
Hok_Bygg_Skolan_03_Webb1.jpg
Hok_Bygg_Skolan_01_Webb1.jpg

Landing 1


SCROLL DOWN

Landing 1


BOSTADSRÄTTSSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL EN LEKTION I HUR DU KÖPER LÄGENHET

 

Bostadsrättsskolan*


Bostadsrättsskolan*


Att köpa bostadsrätt


ATT KÖPA BOSTADSRÄTT är ofta den första stora affären man gör i livet. Då kan det vara tryggt att vara lite förberedd, så här hav vi samlat lite matnyttig information till dig som vill läsa på inför kommande affär.

Bostadsrätt – en stor och viktig affär. Men den ska även vara kul och kännas bra i magen. Just därför tycker vi det är viktigt att känna till i vilka steg saker och ting sker. Här har vi samlat de viktigaste punkterna så du vet vad som gäller.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad i obegränsad tid genom andel och medlemskap i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. En bostadsrätt är oftast en lägenhet men kan även vara en villa eller ett radhus.

1 - Intresseanmälan

Inför och under ett projekt håller vi informationsmöten. Känns projektet intressant lämnar du en intresseanmälan.

2 - Säljstart

Den mäklare som håller i försäljningen av projektet har mer information om hur vi går till väga med just det projektet du är intresserad av säljs. Det kan skilja något mellan olika projekt beroende på var i processen vi befinner oss när försäljningen börjar.

3 - Förhandsavtal

Om den ekonomiska planen inte är fastställd när du bestämmer dig för en lägenhet, tecknar vi ett förhandsavtal. Du betalar ett förskott som normalt sett är 25 000 kronor. Avtalet är bindande för båda parter under vissa förutsättningar. Skulle förutsättningarna ändras har du i vissa fall rätt att säga upp avtalet och få tillbaka förskottet inklusive en bestämd ränta. Detta regleras i avtalet mellan parterna. När byggnationen påbörjas betalas en handpenning som normalt sett är 10 % av insatsen. Från den summan dras de 25 000 kronor som redan har betalats in.

4 - Inredningsval

En stor fördel med att köpa en bostadsrätt redan i byggskedet av huset är att du kan vara med och bestämma hur din lägenhet ska inredas. Trots att det är god kvalité och bra grundstandard i våra bostadsrättsprojekt är det alltid roligt att få vara med och välja.
Den som köper en bostadsrätt av oss får alltid en inredningsvalskatalog att bläddra i. Där beskrivs grundstandarden i lägenheterna, såsom vilka vitvaror som ingår, vad som är standard när det gäller golv, väggar och kulörer. Men kanske är det så att du alltid drömt om mörka trägolv i vardagsrummet och spegeldörrar på skjutdörrsgarderoberna i sovrummet? Hos oss har du stora möjligheter att göra personliga val i din lägenhet.

När du köper en bostadsrätt av Hökerum Bygg bjuds du in till ett möte med någon av våra inredningsansvariga, Calle och Anki. De hjälper dig att reda ut vad som är möjligt att göra och vad som är bra att tänka på. Med utgångspunkt från inredningsvalskatalogen gör du dina beställningar. Både tillval och de val som inte kostar något extra fastställs på mötet.
Vi har visningslokaler i Ulricehamn, Sollentuna och Malmö. Bor du någorlunda nära är du välkommen dit för att göra dina val. Där finns materialprover på det mesta. Det gör att besluten blir lättare att ta. Bor du långt i från någon av dessa orter kommer Calle eller Anki till orten där huset ska byggas för att hjälpa till med valen. Dina inredningsval görs ungefär samtidigt som det är dags att uppföra stommen till huset, i bland tidigare. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med dina val och att lägenheten ska bli precis så bra som du har tänkt dig.

I de fall köpet sker under senare delen av byggnationen kan inredningsvalsmöjligheterna vara begränsade.

5 - Byggarbetsplatsbesök

Se din bostad växa fram! Under byggtiden ordnas normalt sett tre besök på byggarbetsplatsen för dig som köpare. Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att ta emot spontana besök på byggarbetsplatsen. Men du är naturligtvis alltid välkommen att ta kontakt med respektive säljansvarig om du har frågor eller önskemål.

6 - Besiktning

I god tid före inflyttning blir du inbjuden att delta i slutbesiktningen av din bostad. Då kontrolleras att lägenheten är fri från fel och brister. Besiktningen sker tillsammans med representanter från Hökerum Bygg samt en opartisk besiktningsman. De eventuella fel eller brister som konstateras åtgärdas före inflyttning.

7 - Upplåtelseavtal

I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

8 - Inflyttning

Dagen D! Inför inflyttningen kontaktar vi dig för att planera flytten. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. Detta för att undvika allt för mycket trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas också en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar på vissa tekniska lösningar i lägenheten.

Efter uppvisat kvitto på betald slutlikvid får du nycklarna till bostaden. Du bör nu ha ordnat med hemförsäkring för den nya bostaden.
I bostaden finns en lägenhetspärm där du bland annat hittar skötselinstruktioner för utrustning. På inflyttningsdagen avläses elmätare och ibland även mätare för värme och vatten. Nu är det bara att flytta in och börja bo. Hem ljuva hem!

9 - Överlämnande av bostadsrättsförening

Ett par månader efter inflyttning hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 – 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.

10 - Garantibesiktning

Under garantitiden, som är på fem år, sker en så kallad garantibesiktning av byggnationen. Normalt sett sker denna efter två år. Här tas alla saker upp som skett med din bostad under garantitiden. När besiktningsmannen godkänt garantibesiktningen, det vill säga när alla fel och brister är åtgärdade enligt besiktningsprotokollet, övertar bostadsrättsföreningen i stort sett ansvaret för fastigheten och du för lägenheten.

11 - Ansvarstid (år 6-10)

Under ansvarstiden ansvarar Hökerum Bygg för dolda fel som orsakats genom vårdslöshet under byggnationen. Det gäller således inte fel som beror på slitage eller misskötsel. Vårdslöshet i byggande brukar uttryckas som att utförandet avviker från vad som anses vara fackmässigt utförande.

Hok_Bygg_Skolan_02_Webb1.jpg

Landing 2


Landing 2


Nyinflyttad

LITE BRA INFORMATION TILL DIG OM DITT NYA HEM

HAR DU KÖPT lägenhet, och precis kommit till rätta? Eller har byggdammet precis lagt sig,
och du har börjat packa flyttlådorna? Oavsett om du redan flyttat in, eller på väg, så har vi
samlat lite matnyttig information om din lägenhet här. Varsågod.

Nyinflyttad*


Nyinflyttad*


Bra att veta om ditt nya hem


HAR DU KÖPT lägenhet, och precis kommit till rätta? Eller har byggdammet precis lagt sig, och du har börjat packa flyttlådorna? Oavsett om du redan flyttat in, eller på väg, så har vi samlat lite matnyttig information om din lägenhet här. Varsågod.

Byggdammet har lagt sig och äntligen är det dags att flytta in! För att du ska få ett bekvämt och säkert boende så har vi samlat några matnyttiga tips och information här.

Bostadspärm

Vid din personliga inflyttningsgenomgång med vår bovärd får du en bostadspärm med information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya bostad. En pärm som är perfekt att ha nära till hands och kolla igenom när du har bott någon vecka.

Felanmälan

Information om hur du ska gå till väga när det kommer till att anmäla eventuella fel och brister i lägenhet finns i bostadspärmen.

Tv, telefoni och bredband

Om du får problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning kontakta respektive leverantör, rätt kontaktuppgifter hittar du i din bostadspärm.

Vitvaror och elmaskiner

Om du får problem med vitvaror eller elmaskiner kontakta Elektrolux Service på telefon 0771-76 76 76.

Hok_Bygg_Skolan_03_Webb1.jpg

Landing 3


Landing 3


Frågor & Svar

HÄR HAR VI SAMLAT DE VANLIGASTE FRÅGORNA VI BRUKAR FÅ

Frågor & Svar*


Frågor & Svar*


Vanliga frågor – ovanligt bra svar


OFTA DYKER SAMMA FRÅGOR upp hos våra gäster. Därför har vi samlat de vanligast förekommande här nedanför. Om du inte hittar det du undrar över så är du välkommen att mejla oss på info@hokerumbygg.se

Här har vi samlat de mest förekommande frågorna vi brukar få. Om du inte hittar det du undrar över så är du välkommen att mejla oss på info@hokerumbygg.se

När bestämmer Hökerum Bygg om huset ska byggas?

När vi känner att intresset är tillräckligt stort och tillräckligt många lägenheter är sålda. Skulle för få lägenheter säljas och byggnationen inte blir av betalas inbetalda insatser och förskott tillbaka till dem som köpt en lägenhet. De som köper en lägenhet i respektive bostadsrättsförening kommer att få löpande information om projektet.

Vad händer om någon lägenhet i föreningen förblir osåld?

Hökerum Bygg kommer då att köpa denna/dessa lägenheter av föreningen och äga dem tills vidare. Företaget har då möjlighet att hyra ut lägenheten/lägenheterna under en period.

Vad händer om den som har köpt en lägenhet avlider innan tillträdet?

Lägenheten ägs då av dödsboet. De har rätt att sälja om lägenheten. Den nya köparen måste sedan godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse.

Om jag inte väljer att glasa in min altan innan jag köper bostadsrätten, kan jag göra det senare?

Ja, om styrelsen medger det. Föreningen kan genom styrelsen ha synpunkter på vilken typ av inglasning som ska gälla.

Kan jag flytta väggar och göra om i min lägenhet?

Mycket går att ordna i samband med att inredningsvalen görs. Oftast är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort. Det finns ett stort antal andra förändringar som är möjliga. Vi har en prissatt katalog där det finns stora möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än de som är standard etc. Det är dock inte möjligt att göra förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation att göra. Dessa ledningar går genom schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet kan diskuteras med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg.

Vad kostar det att flytta en vägg?

Detta beror på omfattningen av arbetet. Normalt brukar kostnaden hamna på runt 5 000 kronor inklusive flytt av el, omritningar av lägenheten m.m. Ett exakt pris ges i samband med mötet med en inredningsansvarig på Hökerum Bygg.

Föreningens ekonomi

Som grund till de förhandsavtal som tecknas med föreningen ligger en kostnadskalkyl som granskas av två oberoende intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket. Kostnadskalkylen ligger också till grund för den ekonomiska planen. Mindre justeringar av förutsättningarna kan göras från kostnadskalkylen till att den ekonomiska planen skrivs. När den ekonomiska planen är granskad och godkänd skrivs upplåtelseavtal.

Månadsavgiften

Månadsavgiften baseras på rimliga antaganden om vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha. Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna kostnad kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga. Föreningen kan också hålla nere kostnaden genom att exempelvis sköta vissa arbetsuppgifter själva och hålla nere elförbrukningen. Det är i samband med den ekonomiska planen som månadsavgiften fastställs.

Hur fungerar inflyttningen?

Inflyttningen sker under ca. två veckor. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. Detta för att undvika allt för mycket trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas också en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar på vissa tekniska lösningar i lägenheten.

När betalas första avgiften och insatsen?

Både insatsen, eventuella tillval och den första månadsavgiften betalas i samband med tillträdet. Ungefär en månad innan tillträdet kommer fakturorna ut. Observera att insatsen och månadsavgiften betalas direkt till föreningen. Hökerum Bygg fakturerar eventuella tillval.

Hur väljs styrelsen till föreningen?

Ett par månader efter inflyttning hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 – 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.

Frågor och svar om avskrivning

Avskrivningar i bostadsrättsföreningar