Hok_Bygg_Om_Oss_01_Webb1.jpg

Välkommen

 

Till byggföretaget med många, noga utvalda kockar

 

Hökerum Bygg 50 år

 
HÖK_50_Webb1.png
 

1968 KLÄCKTES EN IDÉ SOM 50 ÅR SENARE SKULLE FÅ EN HEL DEL LUFT UNDER VINGARNA

Det var en ganska vanlig dag på jobbet i Hökerum – men ändå ovanlig. Det var dagen då insikten kom att man skulle kunna göra saker och ting
annorlunda inom byggbranschen. Bättre. Med nya tankesätt och lite mod kunde man vända upp och ned på en hel del sanningar och begrepp.

Det var den dagen 1968 då idén till Hökerum Bygg kläcktes. Idag har verksamheten fått en hel del luft under vingarna och vi bygger vidare efter de idéer och principer som följt oss genom alla år.

2018 fyller Hökerum Bygg 50 år. Det är med stolthet vi tittar tillbaks på vår historia. Men blicken är mest riktad mot framtiden och alla de utmaningar den för med sig.

Vi firar genom att göra det vi alltid gjort. Utveckla, utmana och skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna bygga sitt eget bo och framtid. Ja, kanske kommer vi äta lite tårta också.

HÖKERUM BYGG I KORTHET

Vi är ett lokalt förankrat byggföretag där enkelhet, bra råvaror och upprepning i kombination med kreativitet och mod kokas ihop till en perfekt mix. Hos oss är kockarna lika viktiga som gästerna. Vi vill att alla ska njuta av både tillagningen och slutresultatet av vårt arbete. 

JU FLER KOCKAR desto bättre soppa gäller hos oss. Vi kombinerar kunskap med passion och i vårt team  har vi den breda specialistkompetens som krävs för att vi ska kunna bygga på vårt eget vis. Gänget består av inköpare, ekonomer och projektledare där alla är mästare i
sina roller och kompletterar varandra. Alla är lika viktiga för att vi ska nå ett perfekt slutresultat.

Det – plus att vi har väldigt roligt på jobbet – är det som gör oss till ett riktigt bra team! Det märks på slutprodukten - de 500-700 kvalitetsbostäder vi uppför varje år. 

HISTORIA - VÅR VÄG IN I FRAMTIDEN

HÖKERUM BYGG är ett familjeföretag från Ulricehamn. Företaget grundades 1968 och redan -74 började Sigvard Ståhl arbeta på företaget. Sigvard insåg tidigt att byggbranschen gick att utveckla om han gick sin egen, inte alltid spikraka väg. Att bygga är som att laga mat. ÄR man duktig så går det att ändra i receptet, och få det ännu bättre. På Hökerum Bygg skriver vi våra egna recept. Vi blev ett familjeföretag 2002. Nu drivs det vidare av nästa generation Ståhl - Linda, Fredrik och Viktor. 

ATT låta SIGVARDS recept gå i arv var en självklarhet, och om man – som vi som nu driver vår familjerestaurang
Hökerum Bygg – vuxit upp med dem, så är de lätta att gilla, och även att laga. 

Vad är då receptet på framgång? Det kan enkelt sammanfattas i några ord: enkelhet. Krångla inte till det i onödan. Använd bra råvaror, se till att du handlar dem till rätt priser på marknaden. Laga rätten igen, och igen. Så att du till slut kan den i sömnen. Upprepning. Precis som när mästerkockarna gör sina vinnande tävlingsbidrag.
De förfinas då de lagas om och om igen. För oss gäller kunskapen om vilka material, tekniker och byggtekniska lösningar som ger bäst smak och ekonomi. 

På Hökerum Bygg handlar det om att vi vet att betong är den optimala råvaran. Det blir bra varje gång. Vi vet
att det inte går att ta några genvägar till ett smakfullt byggande, och vi är ett väl sammansvetsat team i köket
som kan varandra utan och innan. Det gör att alla beslut fattas snabbt, och det läggs inte onödig energi på fel saker
i byggprocessen. Går det åt en morot, så skalar vi bara en. Är inte råvaran färsk, byter vi den direkt.

Sedan är det givetvis så att när Sigvard lämnat över sleven till nästa generation i köket, så kommer kryddningen
att ändras, uppläggningarna blir lite annorlunda och serveringen görs på vårt vis. Men de hemliga familjerecepten,
dom ändrar vi inte på.

Hok_Bygg_Om_Oss_05.jpg
Sigvard Ståhl - Senior Advisor

Sigvard Ståhl - Senior Advisor

Fredrik Ståhl - VD, Hökerum Fastigheter

Fredrik Ståhl - VD, Hökerum Fastigheter

Linda Ståhl - Projektutvecklingschef

Linda Ståhl - Projektutvecklingschef

Viktor Ståhl - VD, Hökerum Bygg

Viktor Ståhl - VD, Hökerum Bygg

Siffror

Siffrorna för en vital 50-åring

I år, 2018, firar Hökerum Bygg 50 år som byggföretag. Värdegrunden har stått sig bra genom åren, men siffrorna visar betydligt högre tal nu än då.

Hökerum Bygg omsätter årligen 700 – 900 mkr. Det gör oss till ett mellanstort byggbolag i Sverige. Hökerum Bygg är tillräckligt stort för att arbeta på samma arenor som de största projektutvecklande byggbolagen, men samtidigt tillräckligt litet för att kunna ha en snabb beslutsprocess och ett personligt bemötande som en del av vår affärsidé.

Vi har mellan 10 och 15 projekt igång samtidigt och vår marknad sträcker sig från Uppsala i norr till Malmö i söder. I koncernen är vi drygt 100 anställda varav omkring 80 arbetar på Hökerum Bygg.

Sedan 2002, då företaget blev helt familjeägt, har vi färdigställt över 5 800 lägenheter varav 2 600 bostadsrätter i egen regi. Vårt eget koncept ligger till grund för all vår bostadsproduktion. Vi bygger enligt vårt egenutvecklade kvalitetskoncept som går under namnet Tryggt Bygg.

 

Väl valda delar av vår årsredovisning för 2017 hittar du nedan. Vill du läsa den i sin helhet finns den som en PDF längst ner på sidan.

Årsredovisning - Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB

Fortsatt stark utveckling

Under 2017 nådde koncernen sin högsta omsättning någonsin på totalt 1 035 Mkr (808 Mkr) och resultatet på 439 Mkr (490 Mkr) visar på ytterligare ett framgångsrikt år. En bibehållen hög soliditet om 67 procent (60 procent) och en stark likviditet skapar goda förutsättningar till fortsatt långsiktig, affärsmässig och lönsam tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Hökerum Bygg ska växa med förändringar

"2017 blev ett år där den allmänna konjunkturen på bostadsmarknaden präglade Hökerum Byggs verksamhet och försäljningen minskade jämfört med de föregående åren. Samtidigt startade ledningen ett arbete under det första kvartalet som ledde fram till i en organisationsförändring i december." - VIKTOR STÅHL, VD HÖKERUM BYGG

 
 
 

Kort om koncernen Familjen Ståhl Invest

Familjeföretaget Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB bildades 2010 i samband med ett generationsskifte i Hökerum Bygg AB. Bolaget har sitt säte i Ulricehamn. Verksamheten består i att bedriva förvaltning av aktier i koncernens dotterbolag som i huvudsak består av tre områden – projektutveckling av bostäder, entreprenadverksamhet som sker i koncernbolagen Hökerum Bygg AB och Hanssons Hus Entreprenad AB, samt fastighetsförvaltning i Hökerum Fastigheter. Genom bolaget Villa Strömsfors AB driver koncernen även hotell- och konferensverksamhet.

 
Bolag.JPG
 

Projektutveckling bostad

Inom området utvecklar vi bostäder genom hela värdekedjan, det omfattar förvärv av mark och exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och förvaltning.

Fastighetsförvaltning

Inom området förvaltas fastigheter upplåtna med hyresrätt. Lägenheter och lokaler hyrs ut i Ulricehamn, Jönköping, Huskvarna och Borås med omnejd. Verksamheten sker huvudsakligen genom dotterbolaget Hökerum Fastigheter AB.

Entreprenadverksamhet

Inom området producerar vi flerbostadshus genom prefabricerade byggelement med totalentreprenad åt externa byggherrar. Verksamheten sker huvudsakligen genom dotterbolaget Hanssons Hus Entreprenad AB.

 

Nyckel tal för Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB

 
Hok_Bygg_Om_Oss_02_Webb1.jpg
 

TRYGGT BYGGT

Sunt förnuft och en vilja att göra sitt allra bästa

Tryggt Byggt

VÅR FILOSOFI I DÅ VI BYGGER, kallar vi TRYGGT BYGGT. Den handlar om sunt förnuft, ordning och reda – och en hög ambitionsnivå. Det medför att vi kan hålla en bra kvalitet och hög nivå på alla jobb, men det innebär också att våra medarbetare känner sig stolta och är nöjda med arbetet de gör. Tryggt byggt håller samman alla våra tre affärsområden; bostadsrätter, totalentreprenader och uthyrning av bostäder och lokaler. Det säkerställer kvalitén på alla våra uppdrag, och ger våra kunder trygghet.

 
Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_01.jpg
 

Korta beslutsvägar

Vi har alltid haft korta beslutsvägar, och vi sätter en heder i att ha nära kontakt mellan huvudkontor och byggarbetsplatserna. Hökerum Bygg har förmånen att vara ett lagom stort företag för att alla ska ha ett ansikte på varandra och därmed blir allas kompetens viktig och alla blir sedda. Vi är också tillräckligt stora för att kunna ha en effektiv hantering med experter med specifika ansvarsområden inom vår organisation. Alla vet vem de ska kontakta när de vill ha ett bollplank inom ett speciellt område och vi har möjlighet att fatta snabba beslut i frågor som dyker upp under resans väg. Platschefer, projektledare, inköpare och produktionschef samverkar på daglig basis. Det finns en klar styrka i att vara i vår storlek. Vi har lyxen att kunna fatta snabba beslut samtidigt som vi har noga utarbetade rutiner att arbeta efter till vardags. Det bästa av två värdar med andra ord!

Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_03.jpg

Under produktionen

Det viktigaste verktyget under produktionen, är vår Tryggt Byggt MANUAL.

Den är ett levande dokument som följer med varje enskilt projekt, och den beskriver varje detalj i det specifika projektet. Den samlar också all vår erfarenhet, så vi lär oss av oss själva under projektets gång, och kan applicera erfarenheter från olika byggen i nya projekt.

 
Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_02.jpg
 

Riskanalys

Något av de första vi gör i varje byggprocess är en riskanalys och en rambeskrivning. Med vår erfarenhet analyserar vi projekten, och försöker förutse eventuella problem eller svårigheter. Ett nära samarbete med kommuner och externa leverantörer gör att vi är väl förberedda i frågor som berör allt från byggtrafik och säkerhet för omkringboende, till hur vårt bygge påverkar miljöer och omgivningen på lång sikt.

 
Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_04.jpg
 

Tryggt Byggt andan

Vi låter Tryggt Byggt andan genomsyra allt vi gör. Hos oss är alla delaktiga. Det gör att man känner sig både ansvarig, och stolt över att göra ett bra jobb. Vi upplever att alla gör gärna det lilla extra varje dag på jobbet, oavsett om det handlar om att följa upp en del i ett projekt en extra gång, till att se till att köket på kontoret är rent och snyggt. Hos oss behöver inga morsor jobba, för alla tar sitt ansvar i både stort och smått. Det har vi diplom på, för på väggarna på kontoret hänger våra diplom som visar att vi lovat arbeta med Tryggt Byggt andan varje dag.

Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_05.jpg

Tryggt klimat

I vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete, ingår att alltid göra bra klimatval under byggprocessen, att bygga klimatsmarta, värmetröga hus som har plats för både människor och djur är en del i vårt hållbarhetstänkande. Det skall till exempel vara lätt att välja cykel istället för bil, uppvärmningen ska vara energieffektiv och vi är dessutom först ut i Sverige med att klimatkompensera för varenda såld bostadsrätt. Det känns tryggt inför framtiden.

Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_06.jpg

Total entreprenad - den som köper ett helt hus

VI BYGGER SOM MÅNGA ANDRA – MEN OFTAST BILLIGARE OCH BÄTTRE

Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_07.jpg

VI BYGGER ENKELT. Vi levererar och bygger efter ett väl genomtänkt system.
Färdiga betongelement monteras snabbt på plats. Gips och reglar i rätt mängd lyfts in på varje våning innan nästa golv monteras. Därefter tar ett effektivt byggteam över med Tryggt Byggt manualen som vägledning.

Fördelarna blir många. Färre arbetsmoment. Säkrare byggmiljö med färre tunga lyft. Alla vet precis vad, och hur de skall utföra sin uppgift. Utrymmet för konstruktionsfel och detaljmissar minimeras.

Projektledare och arbetschefer styr arbetet som utförs av skickliga hantverkare. Vi har etablerat långsiktiga samarbeten med våra underentreprenörer som tänker som vi, och är väl införstådda med våra höga krav och vår effektiva arbetsprocess

Idag bedriver vi verksamhet inom tre områden. Vi bygger Bostadsrätter i egen regi, vi utför totalentreprenader och genom vårt fastighetsbolag, Hökerum Fastigheter hyr vi ut drygt 800 bostäder och ett stort antal lokaler i Ulricehamn och kommunerna runtomkring. Allt hålls samman av en kvalitetsfilosofi vi kallar Tryggt Byggt.

Egentligen handlar Tryggt Bygg om sunt förnuft, ordning och reda och en stark ambition att alla medarbetare ska känna sig nöjda och stolta med det de har gjort. Det medför att våra kunder kan vara trygga med slutprodukten - sin nya bostad. För att göra det enkelt för alla Hökerum Byggare att jobba enligt Tryggt Byggt finns det många interna verktyg som vi använder.

Löften till dig som köper av oss

För den som köpt en bostadsrätt av Hökerum Bygg märks Tryggt Byggt bland annat genom att vi alltid försöker ha ett så korrekt material kring din bostad som möjligt i ett tidigt skede. Vi är noga med att berätta vad vi kan lova och vad som eventuellt kan förändras under resans gång. Vi lovar våra bostadsrättskunder att de har god inblick i hela processen fram till tillträde. Det sker genom tre visningar under byggtiden samt löpande nyhetsbrev där vi informerar om sådant som kan vara bra att ha koll på, som när det är dags att teckna nytt elavtal, när det är visningar, besiktningar och tillträde. Vi lovar de som köper sin bostad i ett tidigt skede i processen att de ska ha goda möjligheter att göra personliga inredningsval. När vi bygger i betong - vilket vi nästan alltid gör - kan vi lova väl ljudisolerade, värmetröga hus med lite underhåll och riktigt bra energivärden.

Hok_Bygg_Tryggt_Byggt_08.jpg
Hok_Bygg_Om_Oss_03_Webb1.jpg

ENTREPRENAD

Vi bygger som många andra – men oftast bättre och mer kostnadseffektivt

ARBETSPROCESSEN

VI SER TILL ATT BYGGA ENKELT. Det mesta levereras och byggs efter ett genomtänkt system. Färdiga betongelement monteras effektivt på plats. Gips och reglar i rätt mängd lyfts in på varje våning innan nästa golv monteras och sedan tar ett effektivt och väl beprövat arbete vid när husen tar form enligt de unika anvisningar som finns för varje projekt och lägenhet. Vi har duktiga projektledare och arbetschefer som styr arbetet och tillsammans med skickliga hantverkare. Så långt det är möjligt har vi långsiktiga samarbeten med väl valda underentreprenörer. 
Fördelarna blir många. Färre arbetsmoment. Säkrare byggmiljö med färre tunga lyft. Alla vet precis
vad, och hur de skall utföra sin uppgift. Utrymmet för konstruktionsfel och detaljmissar minimeras.

Hok_Bygg_Processen_01.png

Projektering

I samarbete med kommuner, beställare, arktiekter bestämmer vi formerna för projektet. En process som ofta pågår i flera år. Därefter påbörjas det mer konkreta arbetet inför produktionen. Bygget planeras i nära samarbete med leverantörer, konstruktörer och underentreprenörer. 

Hok_Bygg_Processen_02.png

Etablering

Vi handplockar ett arbetslag som motsvarar den kompetens som behövs och gör en väl avvägd etablering på arbetsplatsen. Den utgör hjärtat i bygget under hela produktionstiden. Säkerhet samt ordning och reda är honnörsord när vi gör en ny etablering. 

Hok_Bygg_Processen_03.png

Stomme

Vi på Hökerum Bygg föredrar att bygga utifrån en prefabricerad betongstomme. Den går snabbt att montera och vi har väl utarbetade rutiner för processen under och efter stommonteringen. Att bygga med betong ger en rad fördelar som en säker tidplan, täta, mögelfria hus, energitröghet, effektiv ljudreducering, lite underhåll över tid och mycket hög hållbarhet.

Hok_Bygg_Processen_04.png

Fuktsäkra hus

Det är enkelt att skapa fuktsäkra byggnader då vi bygger med prefabricerad betong. Det är tätt, torrt och fukttåligt. Oorganiska material kan inte mögla eller fuktskadas.Vi jobbar med en ständig process för att minimera risken för läckage i skarvar och på kritiska punkter i monteringen. 

Hok_Bygg_Processen_05.png

Inredning

När stommen är på plats och fönster och dörrar är monterade börjar vi med inredningen. Oftast sker detta efter slutkundens önskemål om materialval såsom färger, kakel, köksdetaljer, innerdörrar, golv och mycket mer. Bygger vi åt en bostadsrättsköpare bjuds han eller hon in till ett personligt möte där inredningen bestäms. 

Hok_Bygg_Processen_06.jpg

Inflyttning

När byggnaden är färdigställd samt godkänd av oss och berörda myndigheter är huset klart för inflyttning. Det är några intensiva veckor för både de som flyttar in i huset och för oss på Hökerum Bygg. Nu ska allt fungera och vara på plats. Våra inflyttningsvärdar håller genomgångar med bostadsrättsköpare och hantverkarna jobbar intensivt med att släcka eventuella besiktningspunkter som finns kvar. 

 
Hok_Bygg_Processen_07.png

Uppföljning

Vi är alltid måna om nöjda kunder. En tid efter inflyttning hör vi av oss för att säkerställa att allt är till belåtenhet.Våra kunder är alltid välkomna till oss för att felanmäla, fråga och reda ut oklarheter. Vi har en avdelning som uteslutande jobbar med det vi kallar eftermarknad. Det är dem du pratar med om något krånglar efter att du har flyttat in. 

 
Hok_Bygg_Om_Oss_04_Webb1.jpg

Kontakt

I vårt team är vi bra på olika saker, men en sak har vi gemensamt vi vill att det ska vara en positiv upplevelse att vara I kontakt med oss

Kontakt

Du som redan jobbar med Hökerum Bygg har förmodligen ett direktnummer till en bra kontakt. Är du osäker på vem du ska prata med kan du alltid bli lotsad rätt via vår växel. Det finns ett växelnummer till Hökerum Bygg och ett annat till Hökerum Fastigheter.  Det går också fint att skicka ett e-postmeddelande till oss. De olika numren och e-postadresserna hittar du här nedanför. 

Hökerum Bygg AB
Boråsvägen 15 C
523 37 Ulricehamn

Telefon växel: 0321-68 71 00

E-post: info@hokerumbygg.se

Vägbeskrivning

Felanmälan