Välkommen Ombord på Grönskan I Västra Hamnen

Miljösmart, grönt, centralt och helt rätt i tiden bygger vi ett unikt projekt där den som köper en lägenhet i ett tidigt skede har stora möjligheter att påverka inredningsvalen i sin egen lägenhet.

Skeppsträdgården blir ett kvarter med 165 bostadsrätter uppdelade i två etapper. Hela kvarteret kommer miljöcertifieras enligt det brittiska miljöklassningssystemet Breeam – Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Systemet bedömer miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är helt enkelt ett erkännande på marknaden för byggnader med låg miljöpåverkan och hållbar design.

Innergården kommer fyllas av så mycket grönska som är möjligt. Många boende har chansen att utnyttja sina gröna fingrar till max genom de egna odlingslådorna på balkongerna (några lägenheter i etapp 2 har sin låda på den gemensamma takterrassen).

Närheten till havet, strandpromenaden och resten av Västra Hamnen tillsammans med gångavstånd till Masttorget och dess butiker gör att Skeppsträdgården har ett av Västra Hamnens absolut bästa lägen!

Till allt detta lägger vi till fantastiska lägenheter i varierande lägenhetsstorlekar med väl genomarbetade planlösningar. Vi hoppas och tror att det finns något för alla i Skeppsträdgården.

SKEPPSTRÄDGÅRDEN.SE