Brf Stadsträdgården i Sollentuna – Centralt med prunkande grönska

Vi på Hökerum Bygg är stolta vinnare av Sollentuna kommuns markanvisningstävling i centrala Sollentuna, utmed Oppegårdsstråket. Det var en tävling där kommunen ställde höga krav på arkitektoniska värden och mycket grönska. Det tog vi fasta på. Brf Stadsträdgården blir ett hus med gröna tak och stora gemensamma takterrasser. Alla 62 lägenheter får dessutom en riktigt stor egen balkong. Lägenheterna är yteffektiva och välplanerade. Vi bygger tvåor och treor mellan 44 och 71 kvadratmeter. Våra arkitekter på Arkitekthuset har jobbat med en gemensam entré till de båda huskropparna och byggnaderna motsvarar väl ambitionen att vara tidsenliga, välkomnande och prunkande.

Vi bygger husen med en stomme av betong vilket bidrar till bra energivärden. I vårt miljötänk ingår också att vi jobbar med hållbara material, att vi bygger odlingslådor på taket och att det finns gott om cykelparkeringar. Det centrala läget gör livet enkelt för den som pendlar. Garageplatser och förråd finns under huset. Från p-däck går hissen rakt upp till trapphuset.

STADSTRÄDGÅRDENISOLLENTUNA.SE