TRYGGT BYGGT - VI LOVAR


VI HÅLLER VAD VI LOVAR – ELLER SÅ HÅLLER VI TYST

Heter man Hökerum Bygg finns inget stort namn att gömma sig bakom. Varje jobb blir personligt. Lovar vi något är det med äran som insats. Därför ser vi till att alltid stå vid vårt ord – oavsett kostnad.

Då lovar vi hellre för lite. Är uppriktiga från början. Då vet folk att de kan lita på det vi säger. Vi skapar förtroende och trygghet. ”Ärlighet varar längst” kanske låter lite mossigt. Men vi är övertygade om att det är just den attityden som bygger vår framgång. Kanske inte direkt, men definitivt på lång sikt.

ETT HÅLLBART MATERIAL SKAPAR HÅLLBARA HUS

Vi bygger återkommande med samma material. Nämligen betong.
Erfarenhet har visat oss och fortsätter visa oss att det är det mest fördelaktiga till ett husbygge. Det är oorganiskt (möglar inte), håller tätt mot fukt, ljudisolerande, värmetrögt (billig uppvärmning) och hållbart.

Med beprövade material och leverantörer kan alla känna sig trygga och säkra på att byggnaden blir slitstark och varaktig. Och eftersom vi är vana vid materialen går jobbet fortare. Då blir prislappen lägre. Bra kvalitet lönar sig.

EN BARNSLIGT ENKEL BYGGTEKNIK – GÖR DET LÄTT ATT BYGGA RÄTT

En vis man sa en gång att ”enkelhet är den ultimata förfiningen”. Den mannen var Leonardo da Vinci och vi håller med honom till 110 procent. Tänker man okomplicerat och enkelt blir resultatet därefter. I byggnader, i relationer, i allt.

För oss handlar enkelheten om att upprepa och förfina sådant vi redan kan. Därför har vi en tydlig process i hur vi bygger och även hur våra projekt ska fortlöpa. Vill du veta hur den ser ut så klicka här, helt enkelt.

VI TÄNKER TRYGGT BYGGT VARJE DAG

Genom att hela tiden tänka Tryggt Byggt skapar vi förutsättningar för ett hållbart, bekvämt och hemtrevligt boende. Det är vårt sätt. Framvuxet och förädlat ur otaliga byggen. Och du, tro inte att det bara är tomt snack, visioner och vackra ord. Vi jobbar så här redan idag – varje dag.

 

TRYGGT BYGGT

 

VÅR FILOSOFI I DÅ VI BYGGER, kallar vi TRYGGT BYGGT. Den handlar om sunt förnuft, ordning och reda – och en hög ambitionsnivå. Det medför att vi kan hålla en bra kvalitet och hög nivå på alla jobb, men det innebär också att våra medarbetare känner sig stolta och är nöjda med arbetet de gör. Tryggt byggt håller samman alla våra tre affärsområden; bostadsrätter, totalentreprenader och uthyrning av bostäder och lokaler. Det säkerställer kvalitén på alla våra uppdrag, och ger våra kunder trygghet.

  

UNDER PRODUKTIONEN

Det viktigaste verktyget under produktionen, är vår Tryggt Byggt MANUAL.

Den är ett levande dokument som följer med varje enskilt projekt, och den beskriver varje detalj i det specifika projektet. Den samlar också all vår erfarenhet, så vi lär oss av oss själva under projektets gång, och kan applicera erfarenheter från olika byggen i nya projekt.

 

KORTA BESLUTSVÄGAR

Vi har alltid haft korta beslutsvägar, och vi sätter en heder i att ha nära kontakt mellan huvudkontor och byggarbetsplatserna. Treveckorsplaner, byggmöten och veckoavstämningar gör att varje projekt alltid är uppdaterat och aktuellt i allt från byggplanering till marknad- och försäljningsdelen i ett projekt. På så vis dyker det sällan upp några obehagliga överraskningar.

 

RISKANALYS

Något av de första vi gör i varje byggprocess är en riskanalys och en rambeskrivning. Med vår erfarenhet analyserar vi projekten, och försöker förutse eventuella problem eller svårigheter. Ett nära samarbete med kommuner och externa leverantörer gör att vi är väl förberedda i frågor som berör allt från byggtrafik och säkerhet för omkringboende, till hur vårt bygge påverkar miljöer och omgivningen på lång sikt.

 

TRYGGT BYGGT ANDAN

Vi låter Tryggt Byggt andan genomsyra allt vi gör. Hos oss är alla delaktiga. Det gör att man känner sig både ansvarig, och stolt över att göra ett bra jobb. Vi upplever att alla gör gärna det lilla extra varje dag på jobbet, oavsett om det handlar om att följa upp en del i ett projekt en extra gång, till att se till att köket på kontoret är rent och snyggt. Hos oss behöver inga morsor jobba, för alla tar sitt ansvar i både stort och smått. Det har vi diplom på, för på väggarna på kontoret hänger våra diplom som visar att vi lovat arbeta med Tryggt Byggt andan varje dag.

 

FÖR BOSTADSRÄTTSKÖPAREN

En affär med Hökerum Bygg ska vara trygg. Att som köpare få inblick i processen, korrekt information i ett tidigt skede och ha möjlighet till en löpande kontakt med oss gör att alla parter kan känna sig säkra, och det blir lättare att göra en riktigt bra affär. Vi ser till att alla som köper en bostad tidigt i processen, kan påverka sin lägenhet i allt från planlösning till materialval. Vi har visningar under byggtiden, nyhetsbrev som informerar om allt från bra elavtal till visningar o besiktningar. En ekonomisk trygghet för köparen är att Hökerum Bygg dessutom garanterar att köpa eventuellt osålda lägenheter i projektet som finns vid tillträdet, och står för kostnader för dessa.

 

 

TRYGGT KLIMAT

I vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete, ingår att alltid göra bra klimatval under byggprocessen, att bygga klimatsmarta, värmetröga hus som har plats för både människor och djur är en del i vårt hållbarhetstänkande. Det skall till exempel vara lätt att välja cykel istället för bil, uppvärmningen ska vara energieffektiv och vi är dessutom först ut i Sverige med att klimatkompensera för varenda såld bostadsrätt. Det känns tryggt inför framtiden.

 

TOTAL ENTREPRENAD - Den som köper ett helt hus

VI BYGGER SOM MÅNGA ANDRA – MEN OFTAST BILLIGARE OCH BÄTTRE

 

VI BYGGER ENKELT. Vi levererar och bygger efter ett väl genomtänkt system.
Färdiga betongelement monteras snabbt på plats. Gips och reglar i rätt mängd lyfts in på varje våning innan nästa golv monteras. Därefter tar ett effektivt byggteam över med Tryggt Byggt manualen som vägledning.

Fördelarna blir många. Färre arbetsmoment. Säkrare byggmiljö med färre tunga lyft. Alla vet precis

vad, och hur de skall utföra sin uppgift. Utrymmet för konstruktionsfel och detaljmissar minimeras.

Projektledare och arbetschefer styr arbetet som utförs av skickliga hantverkare. Vi har etablerat långsiktiga samarbeten med våra underentreprenörer som tänker som vi, och är väl införstådda med våra höga krav och vår effektiva arbetsprocess

Idag bedriver vi verksamhet inom tre områden. Vi bygger Bostadsrätter i egen regi, vi utför totalentreprenader och genom vårt fastighetsbolag, Hökerum Fastigheter hyr vi ut drygt 800 bostäder och ett stort antal lokaler i Ulricehamn och kommunerna runtomkring. Allt hålls samman av en kvalitetsfilosofi vi kallar Tryggt Byggt LÄNK!!!!.

Egentligen handlar Tryggt Bygg om sunt förnuft, ordning och reda och en stark ambition att alla medarbetare ska känna sig nöjda och stolta med det de har gjort. Det medför att våra kunder kan vara trygga med slutprodukten - sin nya bostad. För att göra det enkelt för alla Hökerum Byggare att jobba enligt Tryggt Byggt finns det många interna verktyg som vi använder.

 

 

Löften till dig som köper av oss

För den som köpt en bostadsrätt av Hökerum Bygg märks Tryggt Byggt bland annat genom att vi alltid försöker ha ett så korrekt material kring din bostad som möjligt i ett tidigt skede. Vi är noga med att berätta vad vi kan lova och vad som eventuellt kan förändras under resans gång. Vi lovar våra bostadsrättskunder att de har god inblick i hela processen fram till tillträde. Det sker genom tre visningar under byggtiden samt löpande nyhetsbrev där vi informerar om sådant som kan vara bra att ha koll på, som när det är dags att teckna nytt elavtal, när det är visningar, besiktningar och tillträde. Vi lovar de som köper sin bostad i ett tidigt skede i processen att de ska ha goda möjligheter att göra personliga inredningsval. När vi bygger i betong - vilket vi nästan alltid gör - kan vi lova väl ljudisolerade, värmetröga hus med lite underhåll och riktigt bra energivärden.