* I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, värme, ränta, vatten och sophämtning. Månadsavgifterna är preliminära, mindre förändringar kan ske. Avgift för hushållsel (inkl. ventilation samt värmeåtervinning) och Com Hem tillkommer.

** Uteplats