Hållbarhet

Hus som håller i minst 100 år

Lång livslängd är det viktigaste man kan göra för miljön i de flesta branscher. Så även i vår. Husen vi bygger ska hålla i minst 100 år och byggas med medvetna material- och energival vilka tar hänsyn till husens hela livscykel. Vidare är social och ekonomisk hållbarhet lika högt prioriterade hos oss som att göra ett så litet klimat- och miljöavtryck som möjligt.

Tre perspektiv

Vi arbetar med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer

Socialt engagemang

Organisationer vi stöttar har uttalade hållbar- och jämställdhetsmål.

Läs mer

Hållbarhetsrapport

Läs senaste Hållbarhetsrapporten med GRI-index och om allt vi gör.

Läs mer