Socialt engagemang

Engagemang som gör gott

De organisationer och föreningar vi valt att stötta har ett uttalat mål att arbeta för jämställdhet och hållbarhet. Utöver organisationerna nedan är vi med och bidrar till lokalt idrotts- och föreningsliv. Även för dem gäller ett aktivt arbete för jämställd- och hållbarhet. Det lokala idrotts- och föreningslivet engagerar många av våra medarbetare och deras familjer, varför vi ser det som viktigt i vårt arbete för intern social hållbarhet.

Right Livelihood Foundation:

Sedan 1980 har organisationen gett pristagare från hela världen fått uppmärksamhet, stöd och hjälp i sitt arbete för mänskliga rättigheter, miljöfrågor och jämställdhet. Vi är stolta över att kunna citera Right Livelihood Foundation: “Hökerum Bygg stands out as an exemplary company that takes action to create a better world for all.”

World Cup Ulricehamn:

Ulricehamn har vid tre tillfällen 2017, 2019 och 2021 stått värd för World Cup Ulricehamn i skidor. Hökerum Bygg har varit en av de lokala huvudsponsorerna vid samtliga tävlingar. Det betyder oerhört mycket för stoltheten och för vår hembygd att vi har tävlingarna här.

Humanfonden i Ulricehamn:

Fonden som vi bidrar till ger ett riktat, tillfälligt stöd till människor i Ulricehamns kommun som hamnat i svårigheter. Fonden administreras av Lions och förvaltas av Diakonin i Svenska kyrkan.

Tillbaka till hållbarhet

Till hållbarhet