Beskrivning av Brf Lillys Kvarter, Bofaktabroschyr, utgåva 2, maj 2018, gäller för samtliga trapphus/lägenheter. Det finns även en broschyr för Bofakta Hus 3, där du hittar lägenheterna i trapphus 4 - 7.

* I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, ränta, vatten, värme och sophämtning. Månadsavgifterna är preliminära, smärre förändringar kan ske. Avgift för hushållsel, telefoni och bredband tillkommer. Lägenheterna har individuell mätning av varmvatten.

** Uteplats