Nordtag - Ytterby

Nu tar planeringen fart i Nordtag, Ytterby. Hökerum Bygg bygger 130 av de 440 bostäderna som planeras i det helt nya kvarteret Det här är Hökerum Byggs första projekt i Kungälv. Första etappen av projektet räknar vi med att starta våren 2020. Totalt planerar vi för sju hus med totalt cirka 130 bostadsrätter. På de gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Husen är placerade så att innergårdsmiljöer bildas där de mindre gårdshusen drar ner skalan. Anmäl ditt intresse.

 
 

Anmäl ditt intresse här!

*