Hok_Bygg_Skolan_01_Webb1.jpg

BOSTADSRÄTTSSKOLAN

Välkommen till en lektion i hur du köper lägenhet

 

Att köpa bostadsrätt

ATT KÖPA BOSTADSRÄTT är ofta den första stora affären man gör i livet. Då kan det vara tryggt att vara lite förberedd, så här hav vi samlat lite matnyttig information till dig som vill läsa på inför kommande affär.

Bostadsrätt – en stor och viktig affär. Men den ska även vara kul och kännas bra i magen. Just därför tycker vi det är viktigt att känna till i vilka steg saker och ting sker. Här har vi samlat de viktigaste punkterna så du vet vad som gäller.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad i obegränsad tid genom andel och medlemskap i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. En bostadsrätt är oftast en lägenhet men kan även vara en villa eller ett radhus.

1 - Intresseanmälan

Inför och under ett projekt håller vi informationsmöten. Känns projektet intressant lämnar du en intresseanmälan.

2 - Säljstart

Den mäklare som håller i försäljningen av projektet har mer information om hur vi går till väga med just det projektet du är intresserad av säljs. Det kan skilja något mellan olika projekt beroende på var i processen vi befinner oss när försäljningen börjar.

3 - Förhandsavtal

Om den ekonomiska planen inte är fastställd när du bestämmer dig för en lägenhet, tecknar vi ett förhandsavtal. Du betalar ett förskott som normalt sett är 25 000 kronor. Avtalet är bindande för båda parter under vissa förutsättningar. Skulle förutsättningarna ändras har du i vissa fall rätt att säga upp avtalet och få tillbaka förskottet inklusive en bestämd ränta. Detta regleras i avtalet mellan parterna. När byggnationen påbörjas betalas en handpenning som normalt sett är 10 % av insatsen. Från den summan dras de 25 000 kronor som redan har betalats in.

4 - Inredningsval

En stor fördel med att köpa en bostadsrätt redan i byggskedet av huset är att du kan vara med och bestämma hur din lägenhet ska inredas. Trots att det är god kvalité och bra grundstandard i våra bostadsrättsprojekt är det alltid roligt att få vara med och välja.
Den som köper en bostadsrätt av oss får alltid en inredningsvalskatalog att bläddra i. Där beskrivs grundstandarden i lägenheterna, såsom vilka vitvaror som ingår, vad som är standard när det gäller golv, väggar och kulörer. Men kanske är det så att du alltid drömt om mörka trägolv i vardagsrummet och spegeldörrar på skjutdörrsgarderoberna i sovrummet? Hos oss har du stora möjligheter att göra personliga val i din lägenhet.

När du köper en bostadsrätt av Hökerum Bygg bjuds du in till ett möte med någon av våra inredningsansvariga, Calle och Anki. De hjälper dig att reda ut vad som är möjligt att göra och vad som är bra att tänka på. Med utgångspunkt från inredningsvalskatalogen gör du dina beställningar. Både tillval och de val som inte kostar något extra fastställs på mötet.
Vi har visningslokaler i Ulricehamn, Sollentuna och Malmö. Bor du någorlunda nära är du välkommen dit för att göra dina val. Där finns materialprover på det mesta. Det gör att besluten blir lättare att ta. Bor du långt i från någon av dessa orter kommer Calle eller Anki till orten där huset ska byggas för att hjälpa till med valen. Dina inredningsval görs ungefär samtidigt som det är dags att uppföra stommen till huset, i bland tidigare. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med dina val och att lägenheten ska bli precis så bra som du har tänkt dig.

I de fall köpet sker under senare delen av byggnationen kan inredningsvalsmöjligheterna vara begränsade.

5 - Byggarbetsplatsbesök

Se din bostad växa fram! Under byggtiden ordnas normalt sett tre besök på byggarbetsplatsen för dig som köpare. Av säkerhetsskäl har vi inte möjlighet att ta emot spontana besök på byggarbetsplatsen. Men du är naturligtvis alltid välkommen att ta kontakt med respektive säljansvarig om du har frågor eller önskemål.

6 - Besiktning

I god tid före inflyttning blir du inbjuden att delta i slutbesiktningen av din bostad. Då kontrolleras att lägenheten är fri från fel och brister. Besiktningen sker tillsammans med representanter från Hökerum Bygg samt en opartisk besiktningsman. De eventuella fel eller brister som konstateras åtgärdas före inflyttning.

7 - Upplåtelseavtal

I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

8 - Inflyttning

Dagen D! Inför inflyttningen kontaktar vi dig för att planera flytten. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha inflyttning samma dag. Detta för att undvika allt för mycket trängsel i trapphuset. Under denna dag bokas också en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar på vissa tekniska lösningar i lägenheten.

Efter uppvisat kvitto på betald slutlikvid får du nycklarna till bostaden. Du bör nu ha ordnat med hemförsäkring för den nya bostaden.
I bostaden finns en lägenhetspärm där du bland annat hittar skötselinstruktioner för utrustning. På inflyttningsdagen avläses elmätare och ibland även mätare för värme och vatten. Nu är det bara att flytta in och börja bo. Hem ljuva hem!

9 - Överlämnande av bostadsrättsförening

Ett par månader efter inflyttning hålls en föreningsstämma. Detta mötes största uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 – 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.

10 - Garantibesiktning

Under garantitiden, som är på fem år, sker en så kallad garantibesiktning av byggnationen. Normalt sett sker denna efter två år. Här tas alla saker upp som skett med din bostad under garantitiden. När besiktningsmannen godkänt garantibesiktningen, det vill säga när alla fel och brister är åtgärdade enligt besiktningsprotokollet, övertar bostadsrättsföreningen i stort sett ansvaret för fastigheten och du för lägenheten.

11 - Ansvarstid (år 6-10)

Under ansvarstiden ansvarar Hökerum Bygg för dolda fel som orsakats genom vårdslöshet under byggnationen. Det gäller således inte fel som beror på slitage eller misskötsel. Vårdslöshet i byggande brukar uttryckas som att utförandet avviker från vad som anses vara fackmässigt utförande.

Hok_Bygg_Skolan_02_Webb1.jpg

Nyinflyttad

LITE BRA INFORMATION TILL DIG OM DITT NYA HEM

HAR DU KÖPT lägenhet, och precis kommit till rätta? Eller har byggdammet precis lagt sig, och du har börjat packa flyttlådorna? Oavsett om du redan flyttat in, eller på väg, så har vi samlat lite matnyttig information om din lägenhet här. Varsågod.

Bra att veta om ditt nya hem

HAR DU KÖPT lägenhet, och precis kommit till rätta? Eller har byggdammet precis lagt sig, och du har börjat packa flyttlådorna? Oavsett om du redan flyttat in, eller på väg, så har vi samlat lite matnyttig information om din lägenhet här. Varsågod.

Byggdammet har lagt sig och äntligen är det dags att flytta in! För att du ska få ett bekvämt och säkert boende så har vi samlat några matnyttiga tips och information här.

Bostadspärm

Vid din personliga inflyttningsgenomgång med vår bovärd får du en bostadspärm med information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya bostad. En pärm som är perfekt att ha nära till hands och kolla igenom när du har bott någon vecka.

Felanmälan

Information om hur du ska gå till väga när det kommer till att anmäla eventuella fel och brister i lägenhet finns i bostadspärmen.

Tv, telefoni och bredband

Om du får problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning kontakta respektive leverantör, rätt kontaktuppgifter hittar du i din bostadspärm.

Vitvaror och elmaskiner

Om du får problem med vitvaror eller elmaskiner kontakta Elektrolux Service på telefon 0771-76 76 76.

Hok_Bygg_Skolan_03_Webb1.jpg

Frågor & Svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få

Vanliga frågor – ovanligt bra svar

Vanliga frågor

När vi har sålt tidigare bostadsrättsrätter runt om i Sverige har en del frågor varit återkommande. Har ni ytterligare frågor är ni självklart välkomna med dem till din mäklare eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

När tas beslut om att huset skall byggas?

När vi känner att intresset är tillräckligt stort och en större del av lägenheterna är sålda. Du som köper en lägenhet får alltid löpande information och status gällande ditt projekt.

Om projektet inte skulle bli av på grund av lågt intresse eller annan oförutsägbar anledning återbetalas erlagda insatser och förskott.

Kan jag flytta väggar och göra om i min lägenhet?

Mycket går att förändra i samband med dina inredningsval. Ofta är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort, och det finns ett stort antal andra förändringar och önskemål som är möjliga att tillgodoses. Kostnaden för detta beror på omfattningen av arbetet och är beroende av om t.ex. el behöver flyttas, om ritningar m.m. Ett exakt pris kan ges i samband med ditt personliga möte med din inredningsansvarige.

Vi har även en inredningskatalog där det finns goda möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än det som är standard etc.. Förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation är dock inte möjliga att göra då dessa ledningar är kopplade till schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet informeras av din inredningsansvarige.

Vad händer om en lägenhet i föreningen förblir osåld?

Förblir några lägenheter i föreningen osålda garanterar Hökerum Bygg att vid tillträde köpa dessa lägenheter. På så vis drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och månadsavgifter.

Föreningens ekonomi

Månadsavgiften

Månadsavgiften baseras på vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha.

Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna avgift kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga.

Föreningen kan också påverka avgiften genom att exempelvis sköta vissa underhållsuppgifter själva samt att hålla nere elförbrukningen. Det är i samband med den ekonomiska planen som månadsavgiften fastställs.

Hur fungerar inflyttningen?

Inflyttning sker under ca. tre veckor. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha planerad inflyttning samma dag. Under denna dag bokas en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar bland annat tekniska lösningar i lägenheten.

När betalas första månadsavgiften och insatsen?

Här följer dom viktigaste punkterna i avtalsprocessen:

  • När du valt en bostad tecknar du ett förhandsavtal. Då betalas en förskottsavgift. Denna avgift varierar mellan dom olika projekten, se projekthemsida för mer information.

  • Nästa steg är 6 månader före inflyttning, då en handpenning på 10% på köpesumman betalas. Från den summan dras förskottsavgiften som redan har betalats in.

  • Resterande insats, eventuella inredningsval och den första månadsavgiften betalas i samband vid tillträdet. Dessa fakturor skickas ut en månad innan tillträdet av lägenheten. Observera att insatsen och månadsavgiften betalas direkt till din förening. Hökerum Bygg fakturerar eventuella inredningsval.

Hur väljs styrelsen till föreningen?

Ett par månader efter inflyttning i huset hålls en föreningsstämma. Detta mötes främsta uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 - 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.