Sponsring & partnerskap

Engagemang som gör gott

Det känns bra att kunna hjälpa verksamheter som på olika sätt gör gott. Vi vill stötta organisationer och föreningar som har ett uttalat mål att arbeta jämställt och hållbart.

Organisationer och föreningar vi stöttar

Right Livelihood Foundation

”We honour and support courageous solving global problems”

Meningen ovan beskriver väl fondens verksamhet. Sedan 1980 har över 150 pristagare från hela världen fått uppmärksamhet, stöd och hjälp i sitt arbete för mänskliga rättigheter, miljöfrågor och jämställdhet. Vi är otroligt stolta över att vara med och stötta The Right Livelihood Foundation. Vår förhoppning är att vi också kan bidra genom att sprida kännedom om arbetet de gör.

World Cup Ulricehamn

Ulricehamn har vid tre tillfällen 2017, 2019 och 2021 stått värd för World Cup Ulricehamn. Att en så liten stad som Ulricehamn får förtroende att arrangera dessa tävlingar är anmärkningsvärt. Att vi dessutom har gjort det med extremt gott betyg från åkare, publik och World Cup organisationen Är fantastiskt. Självklart vill vi vara med och backa upp det här evenemanget.

Det betyder oerhört mycket för stoltheten och för vår hembydg att vi har tävlingarna här. Hökerum Bygg har varit en av de lokala huvudsponsorerna vid samtliga tävlingar.

Humanfonden i Ulricehamn

Humanfonden grundades 2015 och sedan dess har vi, tillsammans med tre andra företag, gett ett årligt stöd till fonden som ska ge riktat, tillfälligt stöd till människor i Ulricehamns kommun som hamnat i svårigheter. Fonden administreras av Lions och förvaltas av Diakoni i Svenska kyrkan. Pengarna går till sådant som matkassar, kläder, busskort, hjälp med flytt, stöttning så
att barn kan utöva idrott.

Lokala klubbar/föreningar

Idrott och föreningsliv engagerar många av våra medarbetare och deras familjer. Möjligheten till en aktiv fritid är central för att vi ska må bra. Därför är vi gärna med och backar upp några av alla de föreningar som finns, i första hand i Ulricehamnsbygden, företagets hembygd. Då har vi möjlighet att se att bidragen hamnar hos föreningar vi tycker gör ett bra jobb.

Tillbaka till Om Oss

Till Om Oss