Frågor & svar

Hur kan vi hjälpa dig?

Din nya bostad

Välkommen till ditt nya hem!

Här guidar vi dig genom ditt nya hem och ger tips och råd om vad som är viktigt att tänka på i en nyproducerad bostadsrätt.

Värme och ventilation

Säkerställ först att både tillufts- och frånluftsdon är öppna och rengjorda. Är de inte det kan det skapa oljud från ventilationen eller sämre ventilationsförmåga. Rengör dina ventilationsdon regelbundet, helst två-tre gånger per år.

I Boappa finns information om hur ventilationssystemet fungerar just i din fastighet och rengöringsinstruktioner. Det är viktigt att de ursprungliga inställningarna inte rubbas.

Kontrollera först om filtret i spiskåpan är rent. Information om hur du rengör filtret hittar du i Boappa.

Tips! Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten eftersom luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket, vilket i sin tur medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs. Öppna istället fönstret i angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Det är styrelsen i din förening som beslutar om en eventuell höjning eller sänkning av din inomhustemperatur.

Inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Den dimensionerade inomhustemperaturen vintertid är 21 +/- 1 grad i vistelsezonen.

På elementen sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är 21 grader i rummet stängs vattenflödet i elementen av. Efter ett tag svalnar elementen till samma temperatur som i rummet. Det är därför man ibland kan känna att elementen är kalla fast det är minusgrader ute. Tänk på att vid snabba väderomslag tar det ett tag innan värmesystemet hinner anpassa sig.

Tips! Vrid termostaterna på elementen fram och tillbaka varje år för att undvika att de fastnar eller blir tröga.

Det kan bero på flera saker. Börja med att mäta temperaturen. Det gör du genom att mäta mitt i rummet och på en meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader kontrollera följande:

 • Är termostaten på elementet påslagen?
 • Se till att inte möbler är för nära termostat och radiatorer.
 • Har du hängt gardiner framför termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
 • Om elementet är varmare nedtill och kallare upptill kan det innebära att det är luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör en felanmälan till vår kundservice. Det är viktigt att du inte luftar elementet själv då risken finns att du tömmer värmesystemet på vatten.
 • Om elementet är kallt nedtill och varmt upptill så är det inget fel. Det varma vattnet strömmar upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Om det trots kontroll fortfarande är lägre än 20 grader i lägenheten ska du felanmäla detta till vår kundservice.

Kök

När det gäller vitvaror ansvarar respektive tillverkare av produkten för garantiåtagandet. För att veta om garantin gäller måste du kunna ange inköpsdatum eller tillvalsavtal om det gäller tillval, det gäller som kvitto. Garantin omfattar fel på produkten som orsakats av material- och produktionsfel, inte sådant som är kopplat till normalt slitage eller felinstallation. Det är viktigt att vitvarans skötselinstruktioner följs för att garantin ska gälla.

Om du får problem med vitvaror eller elmaskiner kontakta:

Standard vitvara (inte tillval) år 1–3

Kontakta Electrolux service på telefon 0771-76 76 76

Standard vitvara (inte tillval) år 4-5

Kontakta Rulles Elcenter Elon AB på telefon 0321-414 23

Vitvaror tillval år 1–5

Kontakta Electrolux service på telefon 0771-76 76 76

Det ställs höga energikrav vid nybyggnation av bostäder, därför är din kran utrustad med återfjädrande funktion vid varmvattenflöde. Detta är alltså inget fel.

Om det är läckage i avloppsdelar under diskbänken eller handfat, kontrollera/dra åt vattenlåsets anslutningsdelar. Kontrollera även att avloppsröret sitter fast i anslutningen ner mot golvdelen. Spola med både varmt och kallt vatten och kontrollera att det är tätt. Det är viktigt att det som förvaras under diskbänken/lådan inte kan komma åt eller rubba vattenlåset.

Du kan behöva kontrollera och rengöra vattenlås och alla rördelar.

Badrum

Duschväggen har ingen tät konstruktion mot golvet. Det innebär att vatten kan komma att rinna ut något på golvet.

Wc-stolen är av miljöskäl snålspolande med två nivåer på spolning. Se till att du använder rätt knapp vid spolning.

Kontrollera/dra åt vattenlåsets anslutningsdelar. Spola med både varmt och kallt vatten och kontrollera att det är tätt. Det är viktigt att det som förvaras under skåpet/lådan inte kan komma åt eller rubba vattenlåset.

Om det luktar avlopp kontrollera följande:

 • Att vattenlåsen inte har torkat. Det gäller även vattenlåset till tvättmaskinens avlopp.
 • Se över och rengör vattenlåsen och samtliga rördelar.
 • Kontrollera att insatsen i golvbrunnen är korrekt monterad och ordentligt nedtryckt i brunnen.

Om lukten från handfatet kvarstår rengör avrinningshålet i handfatet genom att fylla upp handfatet med varmt vatten och rengöringsmedel. Låt detta rinna via avrinningshålet i handfatet under några minuter.

El och belysning

Om jordfelsbrytaren/säkring löser ut beror det troligen/oftast på att någon defekt elartikel kopplats in, som till exempel äldre belysningar, hårtorkar etcetera. Återställ säkringen eller jordfelsbrytaren och koppla sedan in elprodukterna en och en för att se vilken som eventuellt var orsaken till problemet.

En annan orsak till att jordfelsbrytaren/säkring löser ut kan vara att du har för många maskiner igång samtidigt och därmed belastar el-systemet för mycket.

Tänk på att även kontrollera din huvudsäkring, den är inte placerad i din lägenhet. Kontakta din styrelse eller fastighetsskötare.

Dörrar och fönster

Imma eller is på fönsterrutorna kan framträda under fuktiga förhållanden. Det beror på att fönstren är högenergieffektiva och bevarar värmen i lägenheten, det är alltså inget fel.

Imma eller fukt på insidan av fönstret kan bero på att ventilationen har stannat. Kontakta din styrelse eller vår kundservice om du är osäker.

Tips! Ett rent fönster immar inte lika lätt igen som ett smutsigt fönster. Tvätta fönstren regelbundet för att minimera imman på fönstren.

Dörrens låshakar, som vid låsning går in i karmen, måste oljas/smörjas regelbundet. Om vredet går trögt kan även det behöva smörjas. Skenan som dörrstängaren löper i behöver också rengöras regelbundet.

Om handtaget går trögt finns det en risk att det kan gå sönder.

Om dörren inte går att stänga ordentligt behöver den justeras. Detta ska då felanmälans till vår kundservice.

Tänk på att ditt fönster eller dörr när den är uppställd i vädringsläge inte är anpassad för kraftiga vindar eller om det uppstår tvärdrag.

 • Smörj låset med hjälp av låsspray.
 • Smörj gångjärn regelbundet.
 • Håll rent i dörröppningen för att förhindra skador på dörr och karm.
 • Smörj dörrhandtaget om det går trögt.
 • Om vredet går trögt kan det behöva smörjas.

Golv, väggar och tak

Parkettgolv är ett levande material som är lagt ”flytande”, vilket innebär att golvet ska ha möjlighet att röra sig efter luftfuktighet och temperaturer. Golvet kan därför knäppa och knarra något under vissa årstider. Detta är inte nödvändigtvis ett fel. Samma sak gäller för mindre springor. Bedömning av detta kan vid behov göras av besiktningsmannen vid garantibesiktningen.

Skötselinstruktioner för ditt golv hittar du i Boappa.

Torrsprickor kan uppstå i ett nybyggt hus innan materialen i huset helt har torkat ut. Det kan ta upp till två år innan betongen har satt sig. Du behöver inte felanmäla sprickor som uppstår. Upplys din styrelse om sprickorna inför garantibesiktningen så att en slutlig bedömning kan göras av besiktningsmannen.

Mycket går att förändra i samband med dina inredningsval. Ofta är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort, och det finns ett stort antal andra förändringar och önskemål som är möjliga att tillgodose. Kostnaden för detta beror på omfattningen av arbetet och är beroende av om t.ex. el behöver flyttas, omritningar m.m. Ett exakt pris kan ges i samband med att du gör dina tillval.

En tid efter att du har tecknat förhandsavtal får du en länk till vårt tillvalssystem. Där finns goda möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än det som är standard etc. Förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation är dock inte möjliga att göra då dessa ledningar är kopplade till schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet informeras av vår inredningsexpert.

Felanmälan Garantiärenden

Om du upptäcker något som är fel efter att du flyttat in, anmäl detta till oss direkt. Då gör vår Kundservice en bedömning om det är ett garantifel. Om det gäller ett akut fel, till exempel en vattenläcka så är det din bostadsrättsförening som ansvarar för direktåtgärd. Vem du kontaktar hittar du i Boappa.

Vad är ett garantifel?

Ett garantifel är ett fel som framträder under garantitiden (fem år efter godkänd entreprenad). Oftast rör det sig om ett garantifel när funktion inte uppfylls.

Exempel på garantifel:

 • Fönster eller dörrar kärvar eller går inte att öppna eller stänga.
 • Sprickor i taket eller på väggar.

Exempel på fel som inte täcks av garantin:

 • Skada på grund av bristande underhåll, att skötselråd inte följts eller åverkan.

Det är av yttersta vikt att först undersöka och kontrollera orsak till fel. Till exempel utföra kontroll av vattenlås, byte av ljuskälla eller uppmätning av rumstemperatur innan en anmälan görs. Tips och råd kan ni hitta här.

Förening med mina sidor

Bor du i en förening som har tillgång till Mina sidor och behöver anmäla ett garantifel i din bostad gå in på Mina sidor och gör på följande sätt:

 • För att logga in fyller du i de uppgifter du fått i din bostadsinformation som finns på Boappa.
 • För att skapa ett ärende klickar du först på ”Skapa serviceärende” och därefter ”Felanmälan”. Fyll sedan i formuläret steg för steg, alla rader ska fyllas i, och ange dina kontaktuppgifter så att vi lätt kan nå dig.
 • Beskriv felet noggrant och bifoga bilder som förtydligar beskrivningen av garantiärendet.
 • Om du vill skapa fler ärenden klicka på ”Ja” under ”Jag vill skapa fler ärenden” annars avslutar du med att klicka på ”Skicka”.

Klicka här för att gå till Mina sidor

Övriga föreningar

Bor du i en förening som inte har tillgång till Mina sidor och behöver anmäla ett garantifel i din bostad gå in på Övriga föreningar och gör på följande sätt:

 • Välj din bostadsrättsförening.
 • Fyll sedan i formuläret steg för steg, alla rader ska fyllas i, och ange dina kontaktuppgifter så att vi lätt kan nå dig.
 • Beskriv felet noggrant och bifoga bilder som förtydligar beskrivningen av garantiärendet.
 • Om du har flera ärenden så behöver du göra en anmälan per ärende.

När ärendet har hanterats informerar vi dig via mejl och/eller på Mina sidor.

Klicka här för övriga föreningar

Gäller din anmälan vitvaror och elmaskiner, TV, telefoni och internetanslutning eller förvaltningsärenden hittar du vem du ska kontakta i Boappa.

Vad händer efter att du har gjort din anmälan?

 • När du har skickat in ditt ärende till Hökerum Bygg registreras ärendet i vårt interna systemstöd och du kommer att få en bekräftelse på att det är registrerat.
 • Därefter kommer Hökerum Byggs kundservice att gå igenom ärendet och göra en bedömning. Om ärendet bedöms som ett garantifel går det vidare till ansvarig garantisamordnare hos Hökerum Bygg. Svarstiden kan variera beroende på felets omfattning men du kommer att få återkoppling från oss hur vi jobbar med ärendet.
 • I de flesta ärenden behöver vi koppla in våra underentreprenörer. Det är viktigt att vi kontaktar samma entreprenör som ursprungligen utfört arbetet där felet föreligger då de ska få en chans att rätta sitt fel och för att åtgärden ska omfattas av entreprenörens garantiåtaganden.
 • Om det är så att Hökerum Bygg och underentreprenören inte är överens om felet ska omfattas av garantin så kan det behöva utredas och eventuellt bedömas av en oberoende besiktningsman. Ärendet kan då dra ut på tiden men vi försöker såklart lösa det så snabbt som möjligt.
 • Garantisamordnaren eller underentreprenören kontaktar dig för att boka in en tid när de kan utföra åtgärden.
 • Du har ett ansvar att släppa in oss när det är dags för eventuella åtgärder. Har du inte möjlighet att vara hemma ställer du låset i ytterdörren i serviceläge. En beskrivning hur man sätter dörren i serviceläge finns här. Om vi inte kan komma in i bostaden riskerar du att felet stryks.
 • Du har också ett ansvar i att se till så att åtgärder kan utföras utan hinder och kan därför behöva flytta undan möbler och annat som står i vägen. Du ansvarar själv för eventuell finstädning efter åtgärd.
 • Om inget garantifel kan konstateras när vi besöker dig för åtgärd kan du komma att bli debiterad för besöket.
 • Funktionsfel åtgärdas löpande under garantitiden. En entreprenör har dock två månader på sig från dess att felet anmälts tills att åtgärd ska vara påbörjad såvida inte lämplig årstid bör avvaktas eller annan överenskommelse finns.
 • Fel av estetisk karaktär såsom torksprickor i takvinklar och liknande anstår till nästkommande garantibesiktning alternativt åtgärdas vid en samordnad åtgärdsvecka.

Garanti och besiktning

Här kan du läsa mer om vad som gäller för våra olika garantier och besiktningar.

Det görs olika besiktningar av din nya bostad

 • Förbesiktning – här är besiktningsman och Hökerum Bygg med.
 • Slutbesiktning – här är besiktningsman, en styrelserepresentant från bostadsrättföreningen, Hökerum Bygg samt köpare bjuds in.
 • Efterbesiktning – här är besiktningsman och Hökerum Bygg med.
 • Garantibesiktning vanligtvis två år efter tillträdet – här är besiktningsman, Hökerum Bygg, styrelserepresentant och ägare av bostaden. Det är föreningen som är beställare av denna besiktning.
 • Vi har fem års garanti för alla byggnadsarbeten och för vitvaror.
 • Hökerum Bygg garanterar att köpa föreningens eventuellt osålda lägenheter, så att inte föreningen drabbas av minskade intäkter.

Föreningen har en förskottsgaranti. Den garanterar bostadsrättsinnehavaren att få tillbaka sitt förskott om den har rätt till det, i det fall föreningen inte skulle kunna betala tillbaka förskottet.

Föreningen har en insatsgaranti. Den ersätter bostadsrättsinnehavaren i fall den har rätt att få tillbaka sin insats och eventuella upplåtelseavgifter även om föreningen inte skulle kunna betala.

Betalnings- och styrelsefrågor

Här kan du hitta svar på frågor om betalningar som månadsavgift och insats. Du kan även hitta information om styrelsefrågor, till exempel hur styrelsen väljs och vilka beslut som fattas av bostadsrättsföreningens styrelse.

Före tillträdet är det byggstyrelsen som godkänner andrahandsuthyrning med max 1 år i taget. Efter tillträdet är det boendestyrelsen som godkänner andrahandsuthyrning med max två år.

Byggstyrelsen tar beslut om detta och ansökningsblankett finns på Boappa.

För att detta skall godkännas så krävs att inglasning funnits som tillval.

Om balkonginglasning inte redan finns, så kommer det inte att godkännas av Byggstyrelsen utan detta beslut tas av Boendestyrelse.

Byggstyrelsen tar inga beslut eller godkänner markiser – detta beslut tas av Boendestyrelse.

Tänk på att bygglov/bygganmälan kan krävas från kommunen.

Byggstyrelsen tar inga beslut eller godkänner plantering av häck, insynsskydd, staket etc. – dessa beslut tas av Boendestyrelse.

Tänk på att bygglov/bygganmälan kan krävas från kommunen.

Byggstyrelsen är en tillfällig styrelse som sitter tills boendestyrelse är vald och den administreras från Hökerum Bygg.

Byggstyrelsen vill helst ta så få beslut som möjligt för att låta boendestyrelsen ta de beslut som påverkar framtiden för er bostadsrättsförening.

Kontakt med byggstyrelsen sker via kundservice: kundservice@hokerumbygg.se

 

Process för val av ny styrelse:

Valberedning

Först är det dags att anmäla sitt intresse för att ingå i valberedningen. Valberedningen har i uppdrag att ta fram lämpliga kandidater till den nya styrelsen.
Därefter kallar byggstyrelsen till en extra stämma då valberedning väljs av medlemmarna.

Val av styrelse

När valberedningen kommit till beslut om förslag på namn till styrelsen så kallar byggstyrelsen till en ny stämma där den nya styrelsen väljs av medlemmarna.

Överlämning till ny styrelse

När ny styrelse är vald så sker en överlämning av material från byggstyrelsen till boendestyrelsen. Vi går då igenom vad som har hänt i er förening, lämnar över styrelsepärm och ser över den ekonomiska statusen.

Boendestyrelsen är den styrelse som föreningen väljer på en stämma och den tillträder 6 – 12 månader efter inflyttning.

Avtal tecknas mellan föreningen och en teknisk förvaltare.

Den tekniska förvaltaren ansvarar för bl.a. snöskottning, städning, trädgårdsskötsel samt allmän regelbunden koll av fastigheten.

Mycket går att förändra i samband med dina inredningsval. Ofta är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort, och det finns ett stort antal andra förändringar och önskemål som är möjliga att tillgodose. Kostnaden för detta beror på omfattningen av arbetet och är beroende av om t.ex. el behöver flyttas, omritningar m.m. Ett exakt pris kan ges i samband med att du gör dina tillval.

En tid efter att du har tecknat förhandsavtal får du en länk till vårt tillvalssystem. Där finns goda möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än det som är standard etc. Förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation är dock inte möjliga att göra då dessa ledningar är kopplade till schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet informeras av vår inredningsexpert.

Inflyttning

Här finns vanliga frågor och svar om att flytta in i en nybyggd bostad.

Lägenhetsnummer, elavtal, TV/bredband och försäkring

Lantmäterinumret hittar du i Boappa och även i nyhetsbrev. Detta brukar efterfrågas vid adressändring.

Du behöver teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg när du flyttar in i din bostad.

Från och med din tillträdesdag är det du själv som står för kostnaden för elförbrukningen av hushållsel i din bostad. I god tid inför inflyttning kommer du att få all information om hur du tecknar ett eget elavtal för er bostad och vilket som är er bostads anläggnings-ID. Den dag du tillträder säger vi upp vårt elavtal i din lägenhet, därför är det viktigt att du har tecknat ett eget avtal i god tid.

Alla frågor angående TV/bredband ställer du direkt till leverantören, t ex ComHem. Kontaktuppgifter till dem finns i Boappa.

I god tid innan inflyttning får du information från oss om hur du beställer hem din router och om du vill utöka ditt abonnemang utöver det grundpaket som ingår i föreningens gruppavtal.

Upplåtelseavtal, slutbetalning och bankkontakt

Banken behöver ha kopia på signerat upplåtelseavtal och föreningens ekonomiska plan. Upplåtelseavtal och ekonomisk plan är färdiga cirka 4 veckor före tillträde. Din mäklare skickar avtal och ekonomisk plan till dig.

Cirka fyra veckor innan tillträde/inflyttning skrivs upplåtelseavtal.

Här följer dom viktigaste punkterna i avtalsprocessen:

 • När du valt en bostad tecknar du ett förhandsavtal. Då betalas en förskottsavgift. Denna avgift varierar mellan dom olika projekten, se projekthemsida för mer information.
 • Handpenning på 10% av köpesumman betalas sex månader före tillträde. Variationer kan förekomma men vad som gäller för just ditt aktuella projekt står i ditt förhandsavtal. Från handpenningen på 10% dras den förskottsavgift som redan har betalats in.
 • Resterande insats, eventuella inredningsval och den första månadsavgiften betalas i samband vid tillträdet. Dessa fakturor skickas ut en månad innan tillträdet av lägenheten. Observera att insatsen och månadsavgiften betalas direkt till din förening. Hökerum Bygg fakturerar eventuella inredningsval.

Lägenhet, förråd och bilplats

Du kommer att bli inbjuden att besöka din bostad vid tre tillfällen under byggtiden. Först till en väggvisning och därefter tillvalsvisning och slutligen en besiktning. Med andra ord det finns flera tillfällen att mäta.

Förråden är 2 – 4 m² och förråden fördelas efter bostadens storlek.

Om du vill ha en bilplats ska du informera mäklaren om det så snart som möjligt. Meddela också om du har en elbil och vill ha en plats för elbilsladdning. Gör detta i samband med att du skriver förhandsavtal. Mäklaren fördelar sedan platserna inför inflyttningen samt ordnar med bilplatsavtal.

Min inflyttningsdag

Du kan flytta in när som helst efter att du har kvitterat ut dina nycklar. Samma kväll, nästa dag, helgen efter eller efter några månader. Det är dock viktigt att du informerar oss om du inte flyttar in direkt, eftersom vi ändrar din adress till din nya bostadsadress från och med din inflyttningsgenomgång.

Cirka tre månader innan inflyttning blir du kallad till en inflyttningsgenomgång. Hökerum Byggs inflyttningsvärd visar dig runt i fastigheten och informerar dig om tekniska lösningar i din bostad. Efter inflyttningsgenomgången får du kvittera ut nycklarna hos din mäklare. Innan nycklarna lämnas ut ska du visa kvitton på att du betalat resterande insats, månadsavgift och eventuella inredningsval. Sedan är det fritt fram för dig att flytta in i din nya bostad. Vi planerar inflyttningstiderna så att det går att undvika trängsel.

Cirka tre månader i förväg får du din inflyttningsdag.

Köpa nyproduktion

Här kan du hitta frågor och svar som kan vara bra att känna till när man ska köpa en nyproducerad bostadsrätt.

Då tillfaller avtalet för bostadsrätten dödsboet. Efter upplåtelse har dödsboet rätt att sälja om lägenheten.

Nej, föreningen tecknar ett gemensamt avtal med en leverantör för samtliga bostadsrätter.

En ekonomisk plan är en slags budget för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. När en bostadsrättsförening bildas och ska upplåta bostadsrätter måste en ekonomisk plan upprättas, där verksamheten beskrivs och en budget läggs.

En kostnadskalkyl är en kalkyl över kostnaderna för ett bostadsprojekt, som ligger till grund för ett förhandsavtal om att i framtiden förvärva en bostadsrätt. De beräknade avgifterna för bostadsrätten grundas på kalkylen.

Föreningens lån (ränta och amortering), kostnader för fastighetsskötsel, vatten, värme och sophämtning.

Ja man betalar även en månadsavgift.

Att äga en bostadsrätt innebär att du och dina grannar äger och förvaltar föreningens hus och gemensamma utrymmen tillsammans genom er bostadsrättsförening. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen och när du köper en bostadsrätt äger du en andel i föreningen och har rätten att bo i din bostad.

Månadsavgiften baseras på vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha.

Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna avgift kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga.

Föreningen kan också påverka avgiften genom att exempelvis sköta vissa underhållsuppgifter själva samt att hålla nere elförbrukningen. Det är i samband med den ekonomiska planen som månadsavgiften fastställs.

Förblir några lägenheter i föreningen osålda garanterar Hökerum Bygg att vid tillträde köpa dessa lägenheter. På så vis drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och månadsavgifter.

När vi känner att intresset är tillräckligt stort och en större del av lägenheterna är sålda. Du som köper en lägenhet får alltid löpande information och status gällande ditt projekt.

Om projektet inte skulle bli av på grund av lågt intresse eller annan oförutsägbar anledning återbetalas erlagda insatser och förskott.