Vår historia

Bostäder som ska stå i över 100 år

Hökerum Byggs historia börjar 1968, som ett lokalt byggföretag med verksamhet i Ulricehamns kommun. År 1974 börjar Sigvard Ståhl i bolaget och han är verksam i 40 år. Strax efter år 2000 tar Sigvard Ståhl och Fredrik Ståhl över som ägare av Hökerum Bygg. Då tas ett avgörande steg att bygga i prefab-betong och idén att utveckla och driva egna bostadsprojekt växer fram.

2007 står Hökerum Byggs första projekt i egen regi färdigt för inflyttning, Åsunda Sjöstad i Ulricehamn. Affärsidén är nu att kunna bygga på andra orter i landet med en liten ledning och central administration. Det blev grunden till det som Hökerum Bygg är idag.

2018 firar Hökerum Bygg 50 år med över 6000 byggda bostäder.

2019 blir Fredrik Ståhl ensam ägare av Hökerum Bygg och i över 50 år har vi nu byggt bostäder som ska stå i över 100 år. Värdegrunden ligger i den familjära företagskulturen som skapar affärsmannaskap, driv och engagemang.

Tillbaka till Om Oss

Till Om Oss