Köpa och äga bostadsrätt

Medbestämmande, trygghet och gemenskap

Att äga bostadsrätt innebär att du och dina grannar äger och förvaltar föreningens hus och gemensamma utrymmen tillsammans genom er bostadsrättsförening. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen och när du köper en bostadsrätt äger du en andel i föreningen och har rätten att bo i din bostad och i ditt hus.

Gemensam förening

När du äger och bor i bostadsrätt förvaltar du fastigheten tillsammans med dina grannar i en bostadsrättsförening. Föreningen styrs av stadgar och styrelsen i föreningen väljs av medlemmarna vid årsstämman.

Gemensamhet och medbestämmande

Det finns många fördelar med att äga och bo i en bostadsrätt. Grundtanken med att äga en bostadsrätt är att alla medlemmar får vara med och bestämma om sitt boende. Man delar på ansvaret och ni bestämmer gemensamt via den styrelse som ni väljer vid årsstämman. På årsstämman går man igenom föreningens ekonomi via årsbokslut, verksamhetsberättelse presenteras och andra viktiga beslut fattas. Som enskild medlem kan man också lämna in egna förslag (motioner). Till exempel kan det röra utemiljö och gemensamma utrymmen.

Både rättigheter och skyldigheter

Som ägare av en bostadsrätt har du både rättigheter och skyldigheter. Du själv ansvarar för bostaden innanför din ytterdörr och föreningen för bostadens yttre. Detta framgår tydligt i stadgarna. Du får måla, tapetsera och göra mindre ombyggnad. När det gäller större förändringar av bostaden måste du ha styrelsens medgivande.

Dina kostnader

Förutom den insats du betalar när du köper din bostadsrätt betalar du även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader, som räntor och amorteringar på föreningens lån samt drift- och underhållskostnader. I årsavgiften ingår oftast värme, vatten och avfallshantering men hushållsel står man själv för. I vissa fall kan föreningen bestämma att till exempel vatten och värme debiteras efter förbrukning. Årsavgiften debiteras ut som en månadsavgift. Föreningen kan även ha hyresintäkter för lokaler, olika gemensamma anläggningar och parkeringar. Det är också viktigt att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Tillbaka till köpguiden

Till köpguiden