Familjen Ståhl Invest

Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB bildades 2010. Koncernen har sitt säte i Ulricehamn och verksamheten består av att bedriva förvaltning av aktier i koncernens dotterbolag som i huvudsak arbetar med projektutveckling av fastigheter genom Hökerum Bygg AB samt entreprenadverksamhet i de båda bolagen Hökerum Bygg AB och Stjärnhöken. Genom bolaget Villa Strömsfors AB driver koncernen även hotell- event- och konferensverksamhet.

Läs mer om Villa Strömsfors här
Läs mer om Stjärnhöken här