Entré till innergården. I Västerport finns gott om plats för butiker, restauragner och service i entréplan. Kommunen vill skapa en levande stadsdel.

Hökerum Bygg är med och bygger ny stadsdel i Varberg

Nyheter

Hökerum Bygg är en av byggherrarna som fick en markanvisning i Varbergs nya stadsdel, Västerport. Totalt ska 500 nya bostäder byggas i området, som ligger centralt  och alldeles vid kajen.

– Det här är vi jätteglada för, det känns väldigt inspirerande att vara en av byggherrarna i Västerport. Kommunen har höga ambitioner och vi ser fram mot att genomföra vår del av stadsdelen riktigt bra, säger Fredrik Ståhl, VD på Hökerum Bygg.

Juryns ordförande Varbergs stadsarkitekt Maria Söderlund, är mycket nöjd med tävlingens utfall:

-Det är genomgående väl genomarbetade och kreativa förslag med många inspirerande lösningar när det gäller funktion och gestaltning. Byggaktörerna har lagt ner ett stort arbete, säger hon.

-Det märks att det finns en vilja finns hos aktörerna att vara med och skapa en hållbar stadsdel, att tänka på helheten och inte bara fokusera på sin egen del. Vi har också fått en stor variation i gestaltningen: här finns allt från klassisk till framåtblickande arkitektur.

Nu börjar en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter.

Hökerum Byggs tilldelning kallas lott fyra  och återfinns  i ett kvarter som ligger nära vattenlinjen.

– Exakt när vi kan vänta oss en byggstart är för tidigt att säga, men snart vet vi mer. I samråd med Varbergs kommun och tillsammans med våra arkitekter på Arkitekthuset i Jönköping ligger vi i startgroparna för att färdigutveckla vår del av Västerport, berättar Maria Josefsson, Projektchef på Hökerum Bygg.

Här kan du läsa utlåtande från Varbergs kommun angående Västerport.