Familjen Ståhl Invest publicerar årsredovisning för 2020 tillsammans med hållbarhetsrapport för Hökerum Bygg.

Pressmeddelande

Familjen Ståhl Invest årsredovisning för 2020 och Hökerum Byggs fjärde hållbarhetsrapport finns nu nedladdningsbar på här.

”Genom vår verksamhet i Hökerum Bygg vill vi bidra till en hållbar framtid, skapa långsiktigt hållbara miljöer och utveckla projekt som är ekonomiskt hållbara för både brukare och oss som företag”.

Önskar du få ett tryckt exemplar kontakta vår kundservice@hokerumbygg.se så postar vi ett exemplar.

Familjen Ståhl Invest årsredovsning för 2020 och Hökerum Byggs hållbarhetsrapport för 2020.