Hok_Bygg_Hallbarhet_01_Webb1.jpg

Hållbarhet

Vi har som många andra insett att vi bara har en jord, den vill vi vara rädda om

Hållbarhet

ATT BYGGA HUS kan göras på många vis. De flesta sätt slösar på jordens resurser på ett eller annat sätt. I dag bygger vi mycket klimatsmartare än förr. Vi använder certifierade material och vi strävar hela tiden efter att minimera vårt avtryck i naturen. Men det är en lång väg att gå för att verkligen nå våra högt uppsatta mål. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete, klimatkompensering och vårt sociala engagemang – både lokalt och globalt.

Det må vara ett modeord, men vi håller tummarna stenhårt för att hållbarhetstrenden är här för att stanna. 

Det här med miljö- och hållbarhetstänk ska sitta så hårt i ryggmärgen att det nästan blir omöjligt att slänga en form till exempel konservburk i soporna istället för i metallåtervinningen. På kontoret källsorterar vi. Vi uppmuntrar till tågresor istället för bil. Vi flyger sällan i tjänsten och mjölken i kaffet är lika ekologisk som kaffebönorna. På samma sätt vill vi göra det lätt för dig som köper våra bostadsrätter att leva miljösmart och hållbart.

Vi bygger allt oftare rejäla cykelrum med en liten verkstadsdel, vi bjuder vissa föreningar på lådcyklar och ansluter gärna föreningarna till en bilpool där det är möjligt. Uppvärmningen kompletteras ofta med solpaneler och att källsortera ska vara enkelt. Många små saker blir tillsammans något stort. Vi vill att de som lever i en nyproducerad bostadsrätt som vi står bakom ska känna stolthet över sin bostad och de ska känna sig trygga med att även byggprocessen har lämnat så små miljöspår som möjligt. Samma känsla vill givetvis alla vi som jobbar på Hökerum Bygg bära med oss. Ett stort steg för oss har varit att vi nu klimatkompenserar för alla bostadsrätter vi bygger.

 

BETONGINITIATIVET

Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

Utvecklingen mot klimatneutral betong är viktig eftersom betong är ett fantastiskt material. Betong används för att bygga bostäder, kontorshus, vägar, broar och tunnlar med mera. Betongen går helt enkelt inte att ersätta rakt av med andra byggmaterial, men precis som alla andra material behöver den bli klimatneutral.

Sverige står inför två stora utmaningar. Historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder ska byggas. Och samhället ska bli klimatneutral till 2045. Dessa två utmaningar grundar sig i uppenbara behov och i brett förankrade politiska beslut.

Betonginitiativet har antagit en färdplan för att få betongen klimatneutral, tillsammans med Fossilfritt Sverige. Färdplanen överlämnades till regeringen i april 2018. Läs gärna mer om arbetet på Betonginitiativet. Hökerum Bygg anslöt sig som partner i början av 2019.

 
 
Hok_Bygg_Hallbarhet_02_Webb1.jpg

KLIMATKOMPENSERING

Klimatkompensation - ett steg i rätt riktning

Klimatkompensering

Kompensationen görs genom ett engagemang i klimatprojekt i utvecklingsländer. Projekten är valda med omsorg. De ska både reducera växthusgasutsläpp och samtidigt verka för bättre miljömässiga-, sociala- och ekonomiska villkor för lokalbefolkningen där projekten drivs. På så vis vill Hökerum Bygg kompensera för de utsläpp i byggprojekt som inte går att undvika. Hökerum Bygg kombinerar därmed regionalt och globalt ansvarstagande. De är stolta över att vara först i branschen med det övergripande beslutet att alltid kompensera för nyproduktion av egna bostadsrätter, men ser gärna att alla följer efter.

-Genom att klimatkompensera för de avtryck våra nyproducerade bostäder gör på vår miljö kan både vi och de som köper våra bostäder känna att vi tar ansvar, berättar Viktor Ståhl.

Fakta:

Från och med mars 2016 klimatkompenserar Hökerum Bygg för varenda bostadsrätt som säljs. Bland de första projekten som klimatkompenseras finns Brf Magasinet i Vallastaden i Linköping, Brf Wellingeby i Vällingby Parkstad samt Brf Wienerbrödet i Örebro. Sedan dess har vi fortsatt,

“2018 köpte vi 2678 ton enheter av Breathing Space-projektet vilket motsvarar 1300 energieffektiva vedspisar levererade till familjer i Indien. Vi köpte 2681 ton enheter i Karibaprovinsen i Zimbabwe. Det motsvarar cirka 27000 sparade träd i området. “

De två klimatprojekt vi investerar i är:

  • Projektet som är certifierat enligt Gold Standard stödjer distributionen av energieffektiva vedspisar i Indien. Gold Standard instiftades och stöds av WWF. Spisarna ger familjer ett bättre liv genom att förbränningen är väsentligt effektivare än matlagning över öppen eld. Genom att rökutvecklingen reduceras med 80 % får främst kvinnor och barn en hälsosammare inomhusmiljö, mängden bränsle som går åt halveras och mängden koldioxid som släpps ut minskar markant.

  • Urskogsbevarande åtgärder i Zimbabwe som drivs inom ramen för UN-REDD Programme. Även det här projektet verkar för bättre levnadsvillkor, genom att inkludera lokalbefolkningen och ta hänsyn till människors livsmiljö. Projektet främjar också barns utbildning och utvecklingen av ekonomiska strukturer genom bl.a.. handel med lokalproducerade varor.

Satsningen har föregåtts av en utredning där den totala mängden koldioxidutsläpp per lägenhet har räknats ut. 

Vi strävar alltid efter att våra projekt ska genomsyras av ett stort miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt engagemang. Att klimatkompensera är ett sätt för oss att ta ansvar för produktionen av våra hus, där betongen utgör den största källan till koldioxidutsläpp.

Vi är otroligt stolta över att kunna säga att vi – som första svenska byggföretag - kompenserar för all koldioxid som byggandet av våra bostadsrätter medför.


KARIBA REDD+ FOREST PROTECTION, ZIMBABWE PROJECT BENEFITS

Läs mer här!


CARBON PROGRAM INDIA

Läs mer här!