Hökerum Bygg bygger hållbart åt ByggVesta i Kirseberg

Pressmeddelande

Nu är det klart att Hökerum Bygg blir totalentreprenör åt ByggVesta för deras nästa stora projekt i Malmö. Projektet heter Kvarteret Sköterskan och ligger i området Sege Park i Malmö. Det är två hus med sammanlagt 113 lägenheter som ska byggas. Tisdplanen är satt och projekteringsarbetet sker under första halvåret 2021 med en produktionsstart till sommaren. Husen planeras vara inflyttningsklara årsskiftet 2022/2023.

ByggVesta och Hökerum Bygg har flera lyckade samarbeten bakom sig. Ett exempel är ett gemensamt kvarter i Sorgenfri där Hökerum Bygg uppförde hyresrätterna i Trådbussen på uppdrag åt Byggvesta och Bostadsrätterna i Alfreds hus i egen regi, i ett och samma kvarter.

– ByggVesta har sedan tidigare goda erfarenheter av samarbete med Hökerum Bygg och ser framåt emot att bygga ett nytt kvarter tillsammans i Sege Parks grönskande parkmiljö , säger Sofia Skarpsvärd som projektleder för ByggVestas räkning.

– Vi ser fram mot uppdraget åt ByggVesta, särskilt roligt är det att projektet har en så tydlig vision kring hållbarhet, säger Henrik Schwartz som är projektchef på Hökerum Bygg.

Fakta Sege Park:

Sege Park ligger i Kirseberg i östra delen av Malmö. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en parkmiljö. I området, som tidigare var ett sjukhusområde, kommer omkring 1000 nya bostäder att byggas.

Kvarteret Sköterskan i Sege Park, Malmö med 113 bostäder fördelade på två huskroppar. Illustration: Liljewalls arkitekter på uppdrag av ByggVesta.