Hökerum Bygg förvärvar 170 000 kvm mark utmed E6 i Munkedals kommun och utvecklar handel och logistikområde

Pressmeddelande

Hökerum Bygg har förvärvat 170 000 kvm mark på bästa läge vid E6 i Munkedals kommun norr om Uddevalla och här ska ett handel och logistikområde utvecklas. Marken som ligger vid avfart 100 längs med E6 norrut är detaljplanerad och ligger i direkt anslutning till Mc Donalds som redan är etablerat.

Läget har många fördelar och Hökerum Bygg vill utveckla området med handelsetableringar och logistikverksamhet. Det finns förslag till många verksamheter i området, handel med bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Men även verksamhet med drivmedel och laddningsstationer, restauranger, bygghandel, lågprishandel, detaljhandel och dagligvaruhandel finns med i planeringen.

– Håby handelsområde är ett spännande projekt som har stor potential och vi arbetar nu med att hitta hyresgäster och startar byggnation när avtal är signerade. Vi riktar ett stort tack till JLL som på ett professionellt hjälp oss med förvärvet, Säger Johan Lind, VD Hökerum Bygg.

– Vi har haft en mycket god dialog med kommunen sedan vi förvärvade marken. Det ska bli spännande att utveckla detta område och skapa något riktigt bra i Håby, säger Daniel Göök, Projektchef på Hökerum Bygg.

– Det är oerhört positivt och glädjande att höra om de nya planerna för Håby handelsområde. Positivt inte bara för Håby, med det strategiska läget intill E6, utan för hela kommunen. Vi ser fram emot ett gott samarbete och hälsar Hökerum Bygg AB välkomna till Munkedals kommun, säger Christoffer Rungberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Området utmed E6 i Munkedal norr om Uddevalla där Hökerum Bygg ska utveckla handel och logistikområde