Hökerum Bygg säljer bostäder för unga till NREP

Pressmeddelande

Under året påbörjar Hökerum Bygg byggnationen av 313 yteffektiva, moderna och hållbara bostäder, framför allt för unga och studenter. Projektet ligger vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa i Göteborg och består till största delen av lägenheter med ett rum och kök, men omfattar även vissa tvårumslägenheter och bostäder med särskild service. Här byggs även lokaler för kommersiell verksamhet, så som gym, restaurang eller kontorsytor. Nu är det klart att NREP förvärvar projektet av Hökerum Bygg.

Löparbanan på taket

NREP är en långsiktig ägare med kraftig tillväxt och en tydlig hållbarhetsprofil. Fastigheten certifieras med BREEAM Very Good och det finns ett tydligt fokus på social hållbarhet. Här byggs bland annat en takterrass med växtlighet och löpbana. För att möjliggöra en hållbar livsstil bland de boende utvärderas även gemensamhetslokaler som inkluderar coworking och kökslokaler.

Fastigheten är belägen invid Selma Lagerlöfs torg i det framväxande stadsdelsområdet Selma stad, cirka fyra kilometer från Backaplan i Göteborg. Här pågår den största omvandlingen av området sedan tidigt 70-tal med fokus på att tillskapa bostäder, handelshus, stadsdelshus, service och parkstråk.

– Det här blir ett mycket fint projekt och vi vet att det är stor efterfrågan på små lägenheter bland unga och studenter i Göteborg. Vi är glada över att NREP kommer att äga och förvalta projektet. Det borgar för god kvalitet, säger Johan Lind, VD på Hökerum Bygg. Han fortsätter med att berätta att det är mycket att ta hänsyn till i så här stora fastighetsaffärer. Advokaterna på Delphi har varit till stor hjälp i processen.

NREP satsar långsiktigt

-Vi vill bidra med bostäder där människor kan finna sig väl tillrätta och växa. Här kommer vi med långsiktigt perspektiv äga och förvalta en fastighet som håller hög hållbarhetsstandard och som även utvecklas med fokus på välbefinnande i vardagen. Genom att utforma ett bostadskvarter med bra förutsättningar för naturliga möten grannar emellan likväl som inslag av idrottsmiljöer vill vi bidra till att de boende trivs och känner sig både inspirerade och trygga i sin hemmamiljö, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP i Sverige.

Certifieringen av fastigheten med BREEAM Very Good borgar för att hållbarhetsfrågorna hamnar i fokus . Under utvecklingsprocessens gång kommer olika tillvägagångssätt för att minska klimatpåverkan utvärderas

Byggstart är planerad att ske under 2021 och färstigställandet beräknas till andra kvartalet 2024, då NREP tillträder fastigheten.

Selma stad i Stadsdelen Backa i Göteborg. Hökerum Bygg bygger bostäder, främst avsedda för unga. NREP förvärvar projektet i samband med att det är färdigställt.