Katrineholm växer med 200 centrala hyresrätter

Pressmeddelande

– Vi har kapacitet att starta byggnationen redan till sommaren säger Johan Lind, VD för Hökerum Bygg om projektet i centrala Katrineholm.

Kvarteret Hämplingen består av fyra huskroppar med omkringliggande trädgård och parkeringar. Det kommer bli hyresrätter bygda med särskilt fokus på hållbarhet. Företaget certifierar projektet med Miljöbyggnad Silver, vilket medför särskild miljöhänsyn såväl i byggskedet som i brukarskedet.

– Vi sätter solceller på taken och installerar en bergvärmepump samt FTX-ventilation för att få ner energibehovet. Vi ser också över produktionen för att den ska generera så lite CO2-utsläpp som möjligt. Förhoppningsvis kan vi köpa en slimmad stomme med hållbara optimeringar av Finnja här i Katrineholm. Det skulle givetvis vara ett perfekt sätt att minimera miljöbelastningen på grund av resorna, konstaterar Johan Lind. Han berättar också att vissa parkeringsplatser till projektet kommer att vara försedda med laddstolpar för el- och hybridbilar och att man tar höjd för att kunna utöka antalet laddplatser när behovet kommer.

Projektet i kvarteret Hämplingen har ett godkänt bygglov och därmed kan byggnationen starta redan inom några månader. Tre av husen kommer att vara relativt höga med åtta respektive tio våningar, medan det fjärde blir en lägre byggnad med tre våningar. Lägenheterna som byggs blir en mix mellan ettor, tvåor och treor, med en övervikt på treor.

Katrineholms kommun ser positivt på projektet eftersom det finns behov av nya hyresrätter i kommunen. De närmaste tio åren väntas Katrineholms kommun växa med 14 procent, vilket innebär att kommunen då har nästan 40 000 invånare. Just nu tittar man också på möjligheter att skapa ett LSS boende i en del av projektet.

Att husen byggs så centralt gör att bostäderna kommer att bli intressanta för en bred målgrupp.

Som ett led i att göra området attraktivt är standarden i lägenheterna generellt högre än vad som är vanligt i hyresrätter. Parkett, helkaklade badrum med tvättmaskin och torktumlare samt svensktillverkad kök- och badrumsinredning är standard. Många bostäder har också rejält tilltagna balkonger.

Bostäderna certifieras med Miljöbyggnad Silver.

Redan nu kan den som är intresserad av att bo i området lämna sin intresseanmälan till Hökerum Bygg. Det finns ett formulär på deras hemsida (hokerumbygg.se/katrineholm) där man kan göra sin intresseanmälan för en lägenhet. De första bostäderna är enligt planen färdiga att flytta in i början av 2023.

Detta är Hökerum Byggs första projekt i Katrineholm. Trots att det är en relativt liten stad har de stark tillit till att projektet kommer falla väl ut.

– Vi har vårt huvudkontor i lilla Ulricehamn som i likhet med Katrineholm har växt stadigt under en längre tid. Välbyggda, centrala hyresrätter finns det alltid en marknad för, säger Johan.

Hökerum Bygg avser att sälja fastigheterna till ett förvaltande bolag och förhanlingar pågår med ett par intressenter.

– Vårt primära affärsområde är bygg- och fastighetsutveckling. Ägande och långsiktig förvaltning är i dagsläget inte det vi har i åtanke, avlutar Johan Lind.

I Kvarteret Hämpling bygger Hökerum Bygg 211 nya bostäder. Det blir en mix av ettor, tvåor och treor. En del av projektet kommer troligen att byggas till ett LSS boende.