Storsatsning i Furulunds centrum

Pressmeddelande

Hökerum Bygg har bildat ett Joint venture med Vetro AB för utvecklingen av Furulunds centrum i Partille kommun. Affären omfattar möjlighet att bygga cirka 13.000 kvm BTA bostäder, siffran kan översättas till ungefär 150 -200 bostäder.

Hökerum Bygg är i och med affären med och utvecklar centrala delar av Furulund där både de själva och kommunen har hög ambitionsnivå.

– Vi vill bidra med riktigt bra bostäder som håller över tid och där det finns bra förutsättningar för att leva ett gott liv. Här ska det ska vara enkelt att leva hållbart sett ur både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, säger Fredrik Ståhl, ägare av Hökerum Bygg.

I planprogrammet lyfts vikten av att det nya Furlulund byggs och planeras hållbart. Här poängteras vikten av mötesplatser och blandade upplåtelseformer där människor i olika åldrar och livssituationer kan trivas. Förutom Hökerum Bygg och Vetro är flera aktörer med och utvecklar olika delar av Furulunds centrum. Utöver bostäder innefattar planarbetet lokaler för skola, parkeringslösningar, grönytor och centrumverksamhet, så som service och butiker. Byggnationen väntas kunna starta våren 2024. Hökerum Bygg har redan nu inlett ett samarbete med den välrenommerade Semrén & Månsson Arkitekter för att tillsammans med dem optimera projektet.

– Det ska bli roligt att vara med i det fortsatta arbetet med detaljplanen och vi på Hökerum Bygg ser fram emot ett gott samarbetet med Partille kommun och de andra aktörerna för att förverkliga de nya planerna och utvecklingen av Furulund. Jag vill tacka Anders Hulegårdh på Delphi och Niclas Hellström på Vetro för ett bra samarbete och en bra start på arbetet med Furulund, säger Fredrik Ståhl.

Bild från planprogrammet för Furulunds centrum i Partille kommun. Hökerum Byggs och Vetros gemensamma fastighet ligger till höger om rondellen utmed Landvettervägen.